Krajowa Rada Sądownictwa skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o ponowne otworzenie ustnego etapu postępowania, bo opublikowana w czwartek opinia rzecznika generalnego TSUE nie spełnia - według Rady - standardów opinii prawnej oraz zawiera wewnętrzne sprzeczności.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Informacja zawarta w załącznikach, czyli nazwiska sędziów popierających kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa mają być jawne. Szef Kancelarii Sejmu powinien je udostępnić wnioskodawczyni, czyli poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz nawet dzisiaj, gdyż wyrok jest prawomocny - taki jest sens orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.06.2019
Prawnicy
Kieszonkowcy podobnie jak i urlopowicze, w okresie letnim przenoszą się do popularnych miejscowości turystycznych. Celem jest jednak łatwy zarobek. Kuszą ich tłumy ludzi i wakacyjne rozprężenie. Cennym łupem są nie tylko pieniądze, ale dane osób. Szacuje się, że rocznie może dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy takich prób
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2019
Prawo karne Policja
Już w pięciu orzeczeniach Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że z dniem, kiedy zniknie stawka LIBOR, umowy, w których nie przewidziano czym ją zastąpić, mogą stać się niewykonalne. Dlatego zdaniem sędziego Piotra Bednarczyka jeszcze dziś trzeba zacząć dyskusję o tym, co po LIBORZE.
Jolanta Ojczyk
28.06.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Jeśli Trybunał Sprawiedliwości UE podzieli opinię swojego rzecznika generalnego, to dwie nowe izby Sądu Najwyższego mogą być nieuznawane za sądy w rozumieniu prawa europejskiego - mówi dr Maciej Taborowski, zastępca rzecznika praw obywatelskich. I dodaje, że konsekwencje tego dla Polski mogą być bolesne.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił opinię rzecznika generalnego w sprawie zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, to wówczas będzie to krok do ewentualnych działań legislacyjnych - powiedział w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.
Krzysztof Sobczak
27.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej - stwierdził w opublikowanej w czwartek opinii dla Trybunału Sprawiedliwości UE jego rzecznik generalny Evgeni Tanchev. Krytycznie ocenił też sposób powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
27.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli sprawca przemocy fizycznej będzie zagrażał życiu lub zdrowiu domowników, dostanie nakaz bezzwłocznego opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja i to nawet, jeśli nie będzie miał gdzie się wyprowadzić - proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Karna opłata za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego wzbudzała duże kontrowersje wśród prawników. Krajowa Rada Radców Prawnych kilkukrotnie, podczas prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, podnosiła że skutkiem będą zbyt daleko idące konsekwencje dla stron i to za błąd pełnomocnika. Senat się do tego przychylił i usunął przepis. Pytanie, czy zaakceptuje to Sejm.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do tych najważniejszych błędnych lub brakujących przepisów sędziowie Sądu Najwyższego zaliczyli: odpowiedzialność z podwójnej polisy OC, unieważnienie umowy, która narusza praktyki rynkowe, przywrócenie prawa do ogródka działkowego, brak przepisu w ustawie deweloperskiej, a także zakaz wyodrębniania więcej niż dwóch lokali.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2019

Upubliczniając nagrania z zatrzymań, służby balansują na granicy prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Policja coraz chętniej chwali się nagraniami z zatrzymań podejrzanych, a media równie chętnie je wykorzystują i to bez odpowiedniego zabezpieczenia wizerunku. Tymczasem w przepisach - jak mówią eksperci - jest luka. Tak naprawdę, nie wiadomo kiedy i w jakim zakresie można je upubliczniać.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Adwokat naruszył interesy samorządu i wizerunek adwokatury, sprzeniewierzył się zasadzie zaufania do tego zawodu, gdyż nakłaniał świadka do składania fałszywych zeznań. Musi ponieść zatem karę sprawiedliwą, bo zawieszenie w wykonywaniu czynności jest karą zbyt łagodną - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2019
Prawo karne Prawnicy
W debacie prawniczej należy dążyć do wskazywania równoprawnych, równie wartościowych, równie ważkich argumentacyjnie teorii na dany temat, by na tej podstawie podejmować racjonalne decyzje - mówi dr hab. Adam Dyrda z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Krzysztof Sobczak
27.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jesteśmy za powiązaniem dostępu do funduszy unijnych z praworządnością - poinformował w środę Premier przejmującej prezydencję w Unii Europejskiej Finlandii Antti Rinne. I dodał, że nie wyobraża sobie, by obywatele jego kraju przekazywali środki państwom nieszanującym wartości UE.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Większość poprawek ma charakter redakcyjny, jedna dostosowujący jeden z artykułów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. TK orzekł wówczas, że pięcioletni termin na wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań jest zbyt krótki. Nowela wraca do Sejmu.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać ma jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej - opowiedziała się za tym Rada UE. Chodzi o zmianę rozporządzenia Bruksela II BIS dotyczącego spraw rodzinnych w kontekście transgranicznym.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

TK: Drukarz mógł odmówić usługi fundacji LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze
Przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do głośnej sprawy drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania plakatu zamówionego przez fundację osób LGBT.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze
Przepisy kodeksu postępowania karnego dopuszczające możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski, albo zakwestionowania prawidłowości zastosowania aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Gdy w grudniu 2018 r. z powodu zwolnień lekarskich wymiar sprawiedliwości stał na krawędzi paraliżu, rządzący roztaczali mityczną wizję ustawy, która wprowadzając rozwiązania systemowe będzie lekiem na całe zło. Niektórzy dali się tej wizji uwieść i dopiero teraz zrozumieli, że służyła ona odsunięciu na dalszy plan walki o realne podwyżki kwotowe - pisze Urszula Leniec
Urszula Leniec
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w środę, że zatrzymało cztery osoby, które miały powoływać się na wpływy w prokuraturze. - To dwoje adwokatów z Wrocławia, były senator i jego syn - napisał na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo karne Prokuratura
Jeżeli prezydent zawetuje nowelizację kodeksu karnego, to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podejdzie do tego w sposób konstruktywny - zadeklarował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Ale dodał, że rząd zapewne podejmie nowe działania, aby te przepisy weszły w życie.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ławnik drzemie tylko z pozoru

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Usunięcie ok. 90 procent ławników z sądów rejonowych, to katastrofa. Brakuje ich, szczególnie w sprawach karnych, na co wskazują same sądy. Niestety, rekompensata - niespełna 120 złotych za dzień pracy - nie jest motywująca – mówi Jerzy Ząbkiewicz , przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych
Katarzyna Kubicka-Żach
26.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Tyle zapłaci Skarb Państwa, tytułem zadośćuczynienia, Magdalenie Zarzyckiej-Redwan, która urodziła się i wychowywała przez dwa lata w więzieniu na Zamku Lubelskim – stwierdził Sąd Okręgowy w Lublinie. To pierwszy wyrok w Polsce, dotyczący roszczeń dzieci „Żołnierzy Wyklętych”.
Robert Horbaczewski
26.06.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Przeludnione cele, brak procedur na wypadek zgłaszania przypadków tortur, wadliwe dokumentowanie obrażeń osadzonych, mało urozmaicone programy i zajęcia rekreacyjne - to główne problemy, które w ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Biurze RPO wymagają zmian w polskich więzieniach.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Senackie komisje poparły 25 czerwca br. zmianę Kodeksu postępowania cywilnego, która ma przyspieszyć postępowania cywilne. Senatorowie zgłosili 14 szczegółowych, często technicznych poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne. Prawnicy niepokoją się o prawo stron do sprawiedliwego procesu
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2019
Prawo cywilne
Doszło do oczywistej i rażącej obrazy prawa, za co ponosi winę prokurator. Skierował on wniosek o przedłużenie aresztu dla pseudokibica, ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania do niewłaściwego sądu, w wyniku czego podejrzany wyszedł na wolność. Jednak, zdaniem Sądu Najwyższego można odstąpić od wymierzenia kary prokuratorowi, który dopuścił się przewinienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2019
Prokuratura
Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w Sądzie Najwyższym wydłużył się o 2-3 miesiące, a napływ skarg był wyższy. Na obniżenie sprawności wpłynęły kłopoty kadrowe spowodowane zmianami ustrojowo-organizacyjnymi i niepowoływaniem nowych sędziów przez prezydenta. Takie informacje przynosi sprawozdanie z działalności SN w ubiegłym roku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przyjętego właśnie przez rząd, zakłada też modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Mają biec od chwili gdy dowie się o braku biologicznego pochodzenia, ale po osiągnięciu pełnoletności.
Patrycja Rojek-Socha
25.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Praktyka bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzała głównym obligatariuszom w związku z restrukturyzacją zadłużenia grupy OT Logistics. To notowany na giełdzie w Warszawie największy w Polsce i jeden z największych w Europie przewoźników zajmujących się żeglugą śródlądową.
Jolanta Ojczyk
25.06.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Andrzej Duda jeszcze zwleka z podpisaniem nowelizacji kodeksu karnego, ale z jego kancelarii dochodzą sygnały, że może do tego nie dojść. - Nowelizację Kodeksu karnego uchwalono „zbyt pośpiesznie” - stwierdził we wtorek prezydencki minister Andrzej Dera. I dodał, że podczas prac nad kodeksem "podeptano" regulamin Sejmu.
Krzysztof Sobczak
25.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski