Rzecznik przypomina, że od początku powstania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie prowadzi konsekwentne działania zmierzające do kompleksowych zmian w sposobie funkcjonowania Ośrodka. A jedną z istotnych kwestii wymagających, zdaniem RPO, pilnego rozwiązania jest sytuacja pacjentów, którzy z uwagi na zdiagnozowane choroby psychiczne nie powinni przebywać w Ośrodku. 

Czytaj: 
Kolejne osoby w kolejce do Gostynina>>

Gostynin jak tykająca bomba, kolejni pacjenci doprowadzą do zapłonu>>

Z informacji uzyskanych przez Rzecznika wynika, że obecnie w KOZZD przebywają trzy takie osoby, wobec których dyrektor tej placówki za każdym razem przedstawia sądowi negatywną opinię o zasadności ich przebywania w Ośrodku. Jak dotychczas bez reakcji. 

Czytaj omówienie w LEX: Ustawa o izolacji groźnych przestępców nie dotyczy osób chorych psychicznie >

Dlatego RPO pyta prof. Piotra Gałeckiego, czy jako Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii interesował się tym problemem, i czy po jego wizytacji KOZZD w 2019 r. powstało sprawozdanie. Rzecznik stwierdza, że równie istotne w tej sprawie są uwagi Konsultanta dla organów władzy odpowiedzialnych za sytuację w KOZZD. I dlatego RPO prosi o te stanowiska.

Sprawdź w LEX: Czy osobie, która przebywa w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?  >

 
 

Problem znany od dawna

Interwencje w sprawie przebywania w ośrodku w Gostyninie, do którego od 2014 r. trafiają tu sprawcy najpoważniejszych przestępstw, którzy odsiedzieli już karę więzienia, ale zdaniem dyrektorów zakładów karnych powinni być izolowani od społeczeństwa, bo stanowią zbyt duże zagrożenie, osób chorych psychicznie ma długą historię. Już w marcu 2018 r. pracownicy Biura RPO, gdy przeprowadzili kolejną wizytację ośrodka to stwierdzili, że w placówce przebywała osoba chora na schizofrenię, która powinna zostać umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. 
Gdy rok później przedstawiciele RPO po raz kolejny wizytowali ośrodek, kobieta ta nadal tam przebywała. Teraz są tam trzy takie osoby

Czytaj omówienie w LEX: Bezterminowy pobyt w ośrodku dla groźnych przestępców zgodny z Konstytucją RP >

Po kolejnych interwencjach RPO, ministerstwa sprawiedliwości i zdrowia  miały wspólnie opracować rozwiązanie, które umożliwiałoby sprawne kierowanie osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, a znajdują się np. w KOZZD czy w zakładach karnych, do zakładów psychiatrycznych o podwyższonym zabezpieczeniu, a więc tam gdzie trafia się w ramach środków zabezpieczających. Jednak dotychczas żadnych zmian nie wprowadzono.  

Czytaj w LEX: Strasburg: przymusowe leczenie zamknięte po odbyciu kary z naruszeniem prawa do wolności osadzonego. Kadusic przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 9 stycznia 2018 r., skarga nr 43977/13 >

Czytaj: Resort zdrowia chce się pozbyć ośrodka w Gostyninie>>