Algierczyk, mąż obywatelki Polski, został wydalony z kraju na podstawie decyzji wydanej w oparciu o niejawne materiały. Zdaniem NSA nie złamano przy tym prawa, a wgląd do tych dokumentów sądu rozpatrującego odwołanie zapewnił prawa proceduralne cudzoziemca.
Krzysztof Sobczak
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja
Nowe przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych przez służby - m.in. policję. Spod działania ustawy - na co wielokrotnie zwracali uwagę obrońcy praw człowieka - wyłączone są jednak służby specjalne: ABW, AW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego i CBA.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2019
Policja
Sąd odmówił przywrócenia stronie skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie niekorzystnego dla niego wyroku. Z tej przyczyny, sąd zobligowany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli rodzic „dla świętego spokoju” akceptuje niewłaściwe zachowania swojego dziecka, ukrywa przed sądem jego błędy i nie jest w stanie odpowiedzialnie go wychować, to istnieją podstawy do pozbawienia go władzy rodzicielskiej - orzekł Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
Aleksandra Partyk
06.02.2019
W ciągu 10 miesięcy obowiązywania skargi nadzwyczajnej do Prokuratury Krajowej i Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 6 tysięcy wniosków o jej wniesienie do Sądu Najwyższego. Ich zakres jest bardzo szeroki - od prawa spadkowego, poprzez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, błędy medyczne, sprawy o zapłatę i prawo karne.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nawet jeżeli stronie nie przysługuje środek zaskarżenia nie oznacza to, że wniesione przez nią pismo faktycznie nim nie jest. W takiej sytuacji sąd nie może z urzędu przyjąć, że intencje strony są inne, np. chęć wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności (błędnie) zaskarżanego orzeczenia
Marek Sondej
06.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mariusz Haładyj nowym prezesem Prokuratorii Generalnej RP 

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, z zawodu radca prawny, Mariusz Haładyj został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nowe obowiązki obejmie w środę 6 lutego.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Jeśli po zmianie władzy politycznej w naszym kraju doszłoby do przywracania konstytucyjnych standardów, to jedną ze zmian, o której należałoby rozmawiać, powinno być nowe zdefiniowanie nadzoru nad sądami - uważa prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jego zdaniem ministra powinna w tym zastąpić KRS.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przedstawiciele resortu sprawiedliwości jeszcze w ubiegłym roku informowali, że projekt dotyczący e-akt jest opracowywany i wkrótce zostanie przedstawiony opinii publicznej. Planowano, że pierwsze e-postępowania ruszą już w 2019 r. Z ustaleń Prawo.pl wynika jednak, że prace są nadal na etapie koncepcyjnym, a na zmiany poczekać trzeba będzie co najmniej rok.
Patrycja Rojek-Socha
05.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
"Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych" - to temat szkolenia dla sędziów, asesorów i referendarzy, którego oferta trafiła do krakowskiego Sądu Okręgowego.
Krzysztof Sobczak
04.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Instalacje alarmowe, monitoring, zamki, ogrodzenie - policjanci będą musieli sprawdzić, czy zostały zainstalowane i w odpowiedni sposób zabezpieczają uprawę konopi lub maku. Kryteria oceny ureguluje projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych.
Patrycja Rojek-Socha
04.02.2019
Prawo karne Policja
Ministerstwo Sprawiedliwości chce lepiej chronić klientów e-bankowości. Za dokonanie transakcji cudzą kartą czy telefonem, bez zgody osoby uprawnionej, ma grozić od roku do 10 lat więzienia. Tyle że projektowany przepis może okazać się bublem prawnym - nie odnosi się bowiem do instrumentów płatniczych, takich jak karty, ale do pieniądza elektronicznego. A tego na rynku praktycznie nie ma.
Jolanta Ojczyk
04.02.2019
Prawo karne Finanse
Aż o 8 punktów procentowych, z 54 do 46 proc. spadło w 2018 roku w Polsce zaufanie do sędziów. Prawie tak samo, bo o 7 punktów procentowych (z 58 do 51 proc.) obniżył się poziom zaufania do wszystkich zawodów prawniczych. Mocno, bo o 5 punktów proc. spadło też zaufanie do dziennikarzy telewizyjnych.
Krzysztof Sobczak
03.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Po zwiększeniu uprawnień sądów odwoławczych w zakresie poszerzenia materiału dowodowego zauważalny jest trend w tej dziedzinie. W naszym sądzie liczba wyroków uchylonych i przekazanych do ponownego rozpoznania spadła o połowę - twierdzi sędzia Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.
Krzysztof Sobczak
03.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji przepisów dotyczących zasad przyznawania pieczy nad dzieckiem w orzeczeniach sądów rodzinnych. Jeśli regulacja zostanie wprowadzona, jest szansa na zrównanie pozycji rodziców i jeszcze mocniejsze skoncentrowanie ich uwagi na dobru dziecka.
Michał Kubalski Tomasz Gołembiewski Ewelina Gee-Milan
02.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sąd dwukrotnie i do tego rozbieżnie rozstrzygnął, kto ma prawo do spadku - stwierdził rzecznik praw obywatelskich. A ponieważ uznał, że sytuacji tej nie da się naprawić dostępnymi narzędziami prawnymi, postanowił skierować skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego o stwierdzenie nieważności drugiego postanowienia.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien nadal zajmować się pytaniami prejudycjalnymi polskiego Sądu Najwyższego - stwierdził prezes SN kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski w odpowiedzi na pytanie TSUE.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz nie stawił się na pierwsze zwołane z jego udziałem posiedzenie 31 stycznia br., w którym był sprawozdawcą w pięciu skargach kasacyjnych. Powód: choroba uniemożliwiająca przybycie. Tyle, że dwaj pozostali sędziowie ze składu orzekającego nie byli o tym zawiadomieni.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2019
Prawnicy
Kancelaria K&L Gates skutecznie reprezentowała chińską spółkę budowlaną China Overseas Engineering Group Co., Ltd (COVEC) w sporze sądowym z podwykonawcą - niedoszłym dostawcą ekranów akustycznych na budowie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze
Kancelaria Greenberg Traurig, przy udziale swoich biur w Warszawie i Berlinie, reprezentowała spółkę CCC S.A. w transakcji dotyczącej rozpoczęcia współpracy biznesowej i kapitałowej z HR Group. CCC będzie miała ponad 30 proc. udziałów w tej spółce.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Prawo gospodarcze
Izba Kontroli Nadzwyczajnej działa, sprawy powyznaczane są do marca, sędziowie mimo trudności, m.in. lokalowych, orzekają w sposób odpowiedzialny, a nie pozorowany - zapewnia w rozmowie z Prawo.pl p.o. prezesa Izby sędzia Dariusz Czajkowski. Dodaje, że mniej jest też przejawów ostracyzmu ze strony "starych" sędziów SN.
Patrycja Rojek-Socha
01.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas zaplanowanego na 19 lutego posiedzenia ministrów ds. europejskich w Brukseli ma być omówiona sytuacja w sferze praworządności w Polsce i na Węgrzech. Informację na ten tema ma przedstawić Komisja Europejska.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Wymiar sprawiedliwości

RPO: Psychicznie chorych leczyć w szpitalach, nie w więzieniach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Osoby w ciężkim stanie choroby psychicznej nie mogą trafiać do jednostek penitencjarnych, skazani chorujący psychicznie, a stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych, którym więzienna służba zdrowia nie może zapewnić właściwych świadczeń lekarskich, powinni otrzymywać obligatoryjnie przerwę w karze i trafiać do zakładu psychiatrycznego
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Będzie apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie którego minister sprawiedliwości ma przeprosić sędziego Beatę Morawiec za zarzuty ogłoszone w związku z jej odwołaniem ze stanowiska prezesa sądu. Zdaniem MS orzeczenie to może nieść negatywne konsekwencje dla wyjaśniania nieprawidłowości ujawnianych w sądach.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

RPO proponuje zmiany w przepisach o przemocy domowej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Trzeba zmienić definicję przemocy oraz lepiej pomagać jej ofiarom. Sprawca musi natychmiast dostawać nakaz opuszczenia mieszkania, które dzieli z ofiarą. Takie m.in. zmiany w prawie, po wycofaniu kontrowersyjnego projektu rządowego, proponuje rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem państwo musi zapewnić ochronę również ofiarom jednorazowego aktu przemocy.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Kontrowersyjna egzekucja za 150 zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Od początku tego roku obowiązują dwie nowe ustawy regulujące postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Obie wprowadziły szereg zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego. Jedną z tych budzących największe wątpliwości jest opłata w wysokości 150 zł pobierana od wierzyciela - pisze Bartosz Armknecht.
Bartosz Armknecht
31.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Niewykazanie składników majątkowych nawet przez przeoczenie lub zapomnienie jest poważnym naruszeniem powinności sędziego. To przewinienie służbowe godzące w dobro wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Najwyższy wymierzając byłemu prezesowi sądu karę nagany.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2019
Prawnicy
Dopuszczalne jest zastosowanie przepisów zabezpieczenia z kpc w procesie prowadzonym na podstawie ustawy o postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Niedopuszczalne jest jednak udzielenie zabezpieczenia przez umieszczenie takiej osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Minister ma przeprosić odwołaną prezes sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić na stronie internetowej resortu byłą prezes krakowskiego sądu okręgowego sędzię Beatę Morawiec za sformułowania zawarte w komunikacie o jej odwołaniu ze stanowiska - orzekł w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd uznał, że minister naruszył dobra osobiste sędzi.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Małgorzata Bednarek, Jan Majchrowski i Tomasz Przesławski zostali wskazani przez zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej jako kandydaci na prezesa tej Izby. Wyboru prezesa dokona prezydent.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski