Sąd Najwyższy uchylił wyroki w sprawie, powiązanej z procesem Lwa Rywina, ośmiu oskarżonych lekarzy i znanych adwokatów o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej. Powód: wątpliwości co do bezstronności sędziego przewodniczącego. Sprawa wraca do sądu rejonowego i proces zaczyna się od początku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska będzie musiała działać, jeśli wzywanie na przesłuchania i postępowania dyscyplinarne wobec polskich sędziów zadających pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE staną się czymś o charakterze strukturalnym - zapowiedział we wtorek wiceszef KE Frans Timmermans.
Krzysztof Sobczak
19.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Usprawnienie i przyspieszenie postępowań sądowych - to najważniejszy cel proponowanych przez rząd zmian w postępowaniu karnym. Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zakłada m.in. możliwość redukowania liczby dowodów, likwidację niektórych obowiązków formalnych uproszczenie obowiązków związanych z ogłaszaniem uzasadnień.
Krzysztof Sobczak
19.02.2019
Wymiar sprawiedliwości

Prof. Sieradzka: Pozwy zbiorowe wymagają jeszcze usprawnienia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wprowadzenie do prawa polskiego postępowania grupowego miało przyczynić się do szybkiego rozpoznawania tzw. spraw masowych, jednak stosowanie ustawy pokazało wiele problemów z tym zawiązanych - twierdzi prof. Małgorzata Sieradzka, adwokat, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego w Uczelni Łazarskiego.
Krzysztof Sobczak
19.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Nie ma na razie pomysłu na zmianę przepisu, który umożliwia skazanie na karę więzienia za znieważenie przedmiotu czci religijnej. I to mimo że trudno nawet wyjaśnić, czym taki przedmiot jest. Zdaniem ekspertów uderza to w swobodę wypowiedzi i wolność twórczości artystycznej - według prokuratury taka ochrona jest niezbędna.
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Prawo karne
Konieczne jest zarówno uregulowanie katalogu środków stosowanych tymczasowo wobec osób w przypadku których trwa procedura ale nie zapadło prawomocne postanowienie o umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, jak i terminów ich stosowania - wskazują przedstawiciele RPO.
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2019
Wymiar sprawiedliwości

90 proc. sędziów chce dymisji KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ponad 90 proc. sędziów, którzy wzięli udział w referendum zorganizowanym przez Forum Współpracy Sędziów uważa, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie działa zgodnie z Konstytucją, a niemal 87 proc. ankietowanych sędziów uważa, że organ ten powinien podać się do dymisji.
Krzysztof Sobczak
18.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki poinformował w poniedziałek pierwszą prezes SN, że z dniem 20 lutego 2019 r. przechodzi w stan spoczynku. Jako motyw swojej decyzji podał wejście w życie zmian w Regulaminie Sądu Najwyższego wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydenta RP z 11 lutego br., które „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji pracy Izby Karnej, chaosu i narastania zaległości”.
Krzysztof Sobczak
18.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polska chciałaby, aby Komisja Europejska w końcu ustosunkowała się do ostatnich zmian w polskim sądownictwie w odpowiedzi na decyzje Trybunału Sprawiedliwość UE - stwierdził w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
Krzysztof Sobczak
18.02.2019
Wymiar sprawiedliwości

Sejm zacznie prace nad reformą procedury cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Obszerna reforma postępowań sądowych w sprawach cywilnych ma być jednym z tematów rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu. Zmiany mają usprawnić i przyspieszyć postępowania. Jedną z nich ma być przywrócenie odrębnych postępowań w sprawach gospodarczych.
Krzysztof Sobczak
18.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Istnieje konieczność dokonania zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – to główny wniosek stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skierowanego do Komitetu Ministrów Rady Europy.
Patrycja Rojek-Socha
18.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
"OSTATKI U PREMIERA" zaplanowano na 5 marca. Organizatorzy manifestacji skierowali do swoich pracodawców list w którym proszą o umożliwienie skorzystania z urlopu wypoczynkowego wszystkim, którzy chcą wziąć udział w manifestacji oraz o możliwość oplakatowania sądów i wywieszenia flag tym, którzy w pracy pozostaną.
Patrycja Rojek-Socha
18.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Podwyższenie kar za uporczywe nękanie nie rozwiąże problemu stalkingu, tym bardziej, że kary bezwzględnego pozbawienia wolności są w tego typu sprawach rzadko orzekane - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Barbara Szopa. Jej zdaniem ofiarom pomogłoby usunięcie znamienia uporczywości, bo to ono powoduje problemy w ocenie sprawy i na etapie wstępnym - policja, prokuratura i przez sądy.
Patrycja Rojek-Socha
18.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zaapelowało do "osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego" o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania pytania prawnego warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sprawa już ponad rok czeka na wyznaczenie terminu.
Krzysztof Sobczak
17.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw proponuje wprowadzenie regulacji pozwalającej zdefiniować nieco bliżej instytucję opieki naprzemiennej, zwanej także pieczą naprzemienną czy równoważną. Jednak czy diametralnie wpłynie to na orzecznictwo sądów rodzinnych?
Michał Kubalski Tomasz Gołembiewski Ewelina Gee-Milan
16.02.2019
Prawo rodzinne
Polska, Węgry i Turcja zostały wymienione jako kraje stanowiące potencjalne wewnętrzne zagrożenie dla demokratycznych wartości i rządów prawa w raporcie "70 lat NATO: Sojusz w kryzysie”, opublikowanym w związku z inauguracją dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.
Krzysztof Sobczak
15.02.2019
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Redzik zdecydował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Strumińskiego z Sądu Rejonowego w Gliwicach. Sędzia usłyszał zarzut dyscyplinarny za porównanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Włodzimierza Lenina.
Krzysztof Sobczak
15.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Uzależnienie od polityków decyzji o zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziów zagraża niezawisłości sędziów i niezależności sądów - stwierdza w swojej analizie Forum Obywatelskiego Rozwoju. I podkreśla, że takim mechanizmem w bardzo łatwy sposób można wpływać na wydawane przez sędziów wyroki i postanowienia.
Krzysztof Sobczak
15.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na mediacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Już dwa lata obowiązuje w Polsce ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem przepisów był przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego
Ewelina Stobiecka
15.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Kontrolę operacyjną może zarządzić tylko i wyłącznie ustawowo określony organ krajowy, a wniosek o nią powinien być rzetelnie uzasadniony - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodziło o nielegalne podsłuchy zastosowane przez bułgarskie służby w sprawie dotyczącej przestępczości VAT-owskiej. - To przestroga także dla polskich służb - mówią eksperci.
Patrycja Rojek-Socha
15.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Organizacje pozarządowe, psychiatrzy, obrońcy praw człowieka mają duże zastrzeżenia do propozycji Ministerstwa Zdrowia w sprawie kierowania na przymusowe leczenie psychiatryczne więźniów, którzy kończą odbywanie kary i mają zaburzenia psychiczne - ustaliło Prawo.pl. Projekt resortu ma zostać poprawiony i ponownie zaprezentowany ekspertom.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Patrycja Rojek-Socha
15.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę zasiłków chorobowych lub macierzyńskich wielu mamom-prawniczkom bo uważa, że założyły one działalność gospodarczą tylko po to, by wyłudzić świadczenia. ZUS sprawdza też, czy założona oficjalnie kancelaria faktycznie świadczy usługi i uzyskuje przychody.
Katarzyna Nowosielska
15.02.2019
Prawnicy Ubezpieczenia społeczne
Sędzia Sławomir Jęksa będzie miał postępowanie dyscyplinarne za to, że podczas ogłaszania wyroku w sprawie Joanny Jaśkowiak "wygłosił manifest polityczny". Żona prezydenta Poznania została wtedy uniewinniona od zarzutu związanego z publicznym użyciem wulgaryzmu.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zapowiedź wytoczenia przez rządową telewizję procesu rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi to najnowszy przykład nękania i zastraszania tego człowieka, których przeżył on wiele przez ostatnie trzy lata - stwierdza w oświadczeniu Amnesty International.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli nie można ustalić, kiedy nastąpiły przewinienia, a sądy dyscyplinarne nie określiły dat naruszeń zasad etyki zawodu, to należy obwinioną radcę prawną uniewinnić - taki jest sens wyroku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zwłaszcza, że termin przedawnienia karalności spraw, o które była obwiniona radca prawny, wkrótce mija.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
Prawnicy

Sędzia podejrzany o korupcję - prokuratura wnioskuje o areszt

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sławomirowi B. trafił do sędziowskiego sądu dyscyplinarnego, czyli do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jak informuje Prokuratura Krajowa, chodzi o podejrzenie przyjmowania korzyści majątkowych od jednego z syndyków.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z roku na rok zwiększa się liczba zawiadomień i skazań dotyczących stalkingu. Zmieniają się też przyczyny "nękania" - ofiarami padają nie tylko obiekty nieodwzajemnionego uczucia, ale też ich rodzice, dłużnicy, czy sąsiedzi. Lekarstwem - według resortu sprawiedliwości - będzie zaostrzenie kar.
Patrycja Rojek-Socha
14.02.2019
Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w procedurze cywilnej - nowa era, czy powrót do przeszłości?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Zmiany w procedurze cywilnej są potrzebne, ale nie ma pewności, czy te proponowane w rządowym projekcie rzeczywiście doprowadzą do usprawnienia procesów - pisze radca prawny Zbigniew Kruczkowski z warszawskiego biura Linklaters. I dodaje, że szczególne zaniepokojenie może budzić zamiar powrotu do odrębnej procedury gospodarczej.
Zbigniew Kruczkowski,
14.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Brak prawnego zakazu przesłuchiwania tłumacza w zakresie treści rozmowy obrońcy z oskarżonym czy np. dziennikarskiej, może prowadzić do próby obejście tajemnicy szczególnie chronionej przez prawo - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
13.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do warszawskiego zespołu nieruchomości kancelarii dołączył Bartosz Kopik, adwokat specjalizujący...
Patrycja Rojek-Socha
13.02.2019
Rynek
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski