Jego autorzy uważają, że przyjęty w czwartek 15 kwietnia br. przez Trybunał Konstytucyjny pogląd stanowi kolejny przykład zawłaszczania państwa przez partię władzy, podkopywania fundamentów demokracji i obchodzenia przepisów Konstytucji w myśl zasady: 
po nas choćby potop.

Czytaj: TK: Po zakończeniu kadencji RPO nie może sprawować urzędu>>

Ich zdaniem przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie sprzeciwiają się kontynuowaniu misji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru jego następcy. - Wartości ujęte w preambule Konstytucji i jej zasadach ustrojowych, takie jak ciągłość funkcjonowania władz publicznych, zaufanie obywateli do państwa, a także troska o to, by podstawowe prawa i wolności obywatela nie były łamane, wymagają wręcz, aby urząd ten do czasu wyboru następcy pełniony był w niezależny sposób przez osobę, która uprzednio uzyskała demokratyczny mandat - czytamy w oświadczeniu.

 


Nie będzie obrońcy słabszych

Zdaniem jego autorów przyjęty przez trybunał standard przeciwny powoduje, że "wszyscy tracimy obrońcę".  - Najbardziej zmiana ta dotknie osoby, dla których w ostatnich latach urząd RPO był główną ostoją i orędownikiem ich praw. Najmocniej odczują ją więc osoby z różnych względów narażone na wykluczenie: osoby z mniejszych miejscowości, starsze, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, należące do mniejszości, w tym szczególnie mniejszości seksualnych, osoby przebywające w ośrodkach odosobnienia - stwierdzają. I przypominają, że tylko w 2020 roku o ochronę w sprawach indywidualnych do Biura Rzecznika zwrócono się ponad 72 tysiące razy. W świetle ostatnich wydarzeń

Zdaniem podpisanych pod dokumentem organizacji, Polska utraci także ważny ośrodek upominania się o prawa kobiet.

Ważny ośrodek debaty społecznej

Protestujące przeciwko "przejęciu RPO" organizacje wskazują także, że społeczeństwo obywatelskie traci istotny ośrodek debaty społecznej, miejsce poruszania zapomnianych lub lekceważonych problemów, wykuwania nowych pomysłów i rozwiązań. - Jedną z ostatnich płaszczyzn, na których mogły spotkać się osoby o odmiennych poglądach, z szacunkiem szukające wspólnych rozwiązań dostrzeżonych przez siebie problemów - czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie podpisały organizacje:

 1. Akcja Demokracja
 2. Archiwum Osiatyńskiego
 3. Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
 4. Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach
 5. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 6. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
 7. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 8. Forum Darczyńców w Polsce
 9. Forum Unia Młodych
 10. Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”
 11. Fundacja 360!
 12. Fundacja Aktywności Lokalnej
 13. Fundacja Autonomia
 14. Fundacja Bęc Zmiana
 15. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 16. Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
 17. Fundacja Chustka
 18. Fundacja Cicha Tęcza
 19. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 20. Fundacja dla Polski
 21. Fundacja Dobra Wola
 22. Fundacja Domu Baudouina
 23. Fundacja Edukacji Prawnej “Iustitia”
 24. Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
 25. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
 26. Fundacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 27. Fundacja Frank Bold
 28. Fundacja Głuchych Zacisze
 29. Fundacja im. Stefana Batorego
 30. Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota
 31. Fundacja Kultura LiberalnaFundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 32. Fundacja Liberte!
 33. Fundacja Machina Zmian
 34. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 35. Fundacja Mundus Cantat
 36. Fundacja MY Pacjenci
 37. Fundacja na Rzecz Praw Ucznia
 38. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 39. Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli
 40. Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska
 41. Fundacja Nowe Centrum
 42. Fundacja Ośrodka KARTA
 43. Fundacja Panoptykon
 44. Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
 45. Fundacja Patria
 46. Fundacja Pełna Życia
 47. Fundacja Pole Dialogu
 48. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium
 49. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 50. Fundacja Przemijanie
 51. Fundacja Res Publica
 52. Fundacja Rodzić po Ludzku
 53. Fundacja Rokoko
 54. Fundacja Samodzielność od Kuchni
 55. Fundacja Serce Miasta
 56. Fundacja Stocznia
 57. Fundacja Szkoła z Klasą
 58. Fundacja trzeci.org
 59. Fundacja w Stronę DialoguFundacja Wiara i Tęcza
 60. Fundacja Wolność od Religii
 61. Fundacja WWF Polska
 62. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 63. Greenpeace Polska
 64. Grupa Ponton
 65. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 66. Inicjatywa obywatelska "Chcemy całego życia!"
 67. Instytut Spraw Publicznych
 68. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus
 69. Kaliska Inicjatywa Miejska
 70. Kampania Przeciw Homofobii
 71. Komitet Obrony Demokracji
 72. Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
 73. Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 74. Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
 75. Mussszelka
 76. Obywatele Kultury
 77. Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
 78. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 79. Ogólnopolski Strajk Kobiet
 80. „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 81. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 82. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 83. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział w Żyrardowie
 84. Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet
 85. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 86. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 87. Stowarzyszenie Amnesty InternationalStowarzyszenia Wiosna bez Barier
 88. Stowarzyszenie Cała Naprzód
 89. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 90. Stowarzyszenie Homo Faber
 91. Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 92. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 93. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 94. Stowarzyszenie Kobiety Filmu
 95. Stowarzyszenie Lepszy Świat
 96. Stowarzyszenie Młodych Naukowców
 97. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado
 98. Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
 99. Stowarzyszenie NOMADA
 100. Stowarzyszenie Oświata Polska
 101. Stowarzyszenie Plac Solidarności
 102. Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA
 103. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
 104. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
 105. Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY
 106. Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 107. Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda
 108. Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
 109. Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo
 110. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki
 111. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 112. Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
 113. Towarzystwo Dziennikarskie
 114. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
 115. Towarzystwo Muzyczne Ziemi ProszowickiejWielka Koalicja za Równością i Wyborem
 116. Wolne Sądy
 117. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent