Chodzi o nowelę rozporządzenia o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 15 kwietnia. We wcześniejszych rząd włączył do grup zawodowych, które mimo lockdownu będą mogły korzystać z usług hotelarskich, członków składów orzekających, rzeczników dyscyplinarnych, a także obrońców i pełnomocników stron w postępowaniach dyscyplinarnych. Jak zaznaczał, zmiana jest konieczna by unikać w tego typu sprawach przedawnienia.

Czytaj: Sędziowie i pracownicy sądów na "szczepionkowym lodzie", odwoływane terminy>>

Egzaminy zaplanowane na maj 

Egzaminy adwokackie i radcowskie - zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości - mają odbyć się pomiędzy 18 a 21 maja, a komornicze od 12 do 14 maja. 

W przypadku kandydatów na adwokatów i radców prawnych pierwsza część - 18 maja - ma objąć rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 19 maja 2021 r. zaplanowano rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, część trzecia - 20 maja, obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego a - część czwarta i piąta (21 maja) - zadania z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku egzaminy początkowo zaplanowane były na marzec, ale z powodu koronawirusa i lockdownu przesunięto je. Adwokackie i radcowskie na 23 czerwca. Co więcej odbyły się pod specjalnym nadzorem i z restrykcjami związanymi z zasłanianiem nosa i ust, ograniczeniem dotyczącym osób towarzyszących, zakazem wnoszenia telefonów, był też m.in. wymóg dezynfekowania komputerów.

 

Maseczki, własne pomoce, zakaz telefonów

Przed ubiegłorocznymi egzaminami Ministerstwo Sprawiedliwości wydało specjalne wytyczne. I tak na egzamin mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa - i to zarówno zdający, jak i członek Komisji Egzaminacyjnej, czy osoba zapewniająca obsługę informatyczną/administracyjną -  bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Zakazane było wzięcie udziału w egzaminie osobom przebywających na kwarantannie lub izolacji, lub jeśli mieszkały z kimś, kto jest w takiej sytuacji. Osobie, która złamała ten wymóg groziło wykluczeniem z egzaminu. 

MS zalecało też ograniczenia jeśli chodzi o osoby postronne. I tak na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązywał zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (chodziło o czas przywiezienia dziecka do karmienia  i odebrania dziecka po karmieniu). 

W drodze na egzamin, w czasie poruszania się po sali, czy wyjścia do toalety obowiązywał nakaz zasłaniania twarzy i nosa. 

Z kolei podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogli przebywać wyłącznie:

  • zdający,
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę informatyczną/ administracyjną,
  • inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.