- Proponowany termin zależy także od dostępności sal, spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektowa Sanitarnego, które Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało 8 maja br - poinformowano Prawo.pl. 

Czytaj: Wiceminister: Egzaminy adwokackie i radcowskie pod koniec czerwca>>

COVID-19 przesunął poprzedni termin

Termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego, wyznaczony był pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. - czyli na początku epidemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo, po apelach samorządów, zdecydowało na jego przesunięcie. 

Uzasadniło to "troską o bezpieczeństwo publiczne i zdrowie ponad 3600 zdających egzaminy, członków komisji, osób wsparcia administracyjnego i technicznego. Decyzję poprzedziło uzyskanie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

 


Wyznaczenie nowego terminu jest możliwe na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art.361 ust. 10 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z nimi w przypadku przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez komisję w podanym terminie, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wyznacza dodatkowy termin egzaminu.

Czytaj: Dodatkowy urlop dla aplikantów - prawnicy: powinien być płatny>>

Dodatkowy urlop 

Zgodnie z pierwszą nowelą tarczy antykryzysowej, aplikanci adwokaccy i radcowscy mogą teraz liczyć na dodatkowe siedem dni bezpłatnego urlopu na przygotowanie się do tego egzaminu. 

Tarcza antykryzysowa 3, która obecnie jest rozpatrywana przez Senat, zakłada kolejne rozwiązania w tym zakresie. 

I tak  - w 2020 r. pracownikowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie i wykorzystał urlop na przygotowanie do danego egzaminu w niepełnym wymiarze 30 dni kalendarzowych, będzie miał prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części. Będzie ona płatna - w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. 

 

Z kolei kandydatowi, który miał brać udział w egzaminach wyznaczonych na marzec i złoży przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej - nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnym - oświadczenia o odstąpieniu od udziału w nim, ma przysługiwać zwrot opłaty. Będzie musiał jednak o to zawnioskować.