Egzaminy zaplanowane były właśnie na 24-27 marca. Z powodu koronawirusa zostały jednak przesunięte. Mimo jednak tego, że przy rozwiązywaniu zadań stosowany będzie stan prawny obowiązujący na ten czas, pytania nie będą dotyczyć Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która po tej dacie doczekała się trzech nowelizacji. 

Przewodnicząca zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r. oraz przewodniczący zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki w 2020 r. poinformowali również, że w każdym przypadku, gdy rozwiązanie zadania może polegać na sporządzeniu środka odwoławczego/środka zaskarżenia, trzeba przyjąć, że termin do jego wniesienia nie upłynął.

Czytaj: Egzaminy prawnicze prawdopodobnie 23-26 czerwca>>

Zdający zdrowi, bez osób towarzyszących 

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa, na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - i to zarówno zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba zapewniająca obsługę informatyczną/administracyjną, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Zakazane jest wzięcie udziału w egzaminie osobom przebywających na kwarantannie lub izolacji, lub jeśli mieszkają z kimś kto jest w takiej sytuacji. 

Czytaj w LEX: Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów >

Jeśli ktoś złamie to obostrzenie musi się liczyć z wykluczeniem z egzaminu.  

MS zaleca też ograniczenia jeśli chodzi o osoby postronne. I tak na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej będzie obowiązywał zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (chodzi o czas przywiezienia dziecka do karmienia  i odebrania dziecka po karmieniu). 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

 


Egzamin nie w maseczce, ale...

W drodze na egzamin, w czasie poruszania się po sali, czy wyjścia do toalety obowiązywać będzie nakaz zasłaniania twarzy i nosa lub noszenia przyłbicy jeśli problemy zdrowotne wykluczają maski. Zdający, ale też członek komisji będzie mógł zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca. 

Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej - jak wynika z wytycznych resortu - mogą przebywać wyłącznie:

  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę informatyczną/ administracyjną,
  3. inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Zdający mają korzystać z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Będzie równocześnie obowiązywać zakaz użyczania jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.  I nie będzie też można mieć przy sobie choćby telefonów komórkowych. 

Czytaj w LEX: E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0 >

W miejscu egzaminów nie będą również zapewnione szatnie, a każdy zdający ma mieć swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie - jak wskazano - miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim. 

Czytaj: Dodatkowy urlop dla aplikantów - prawnicy: powinien być płatny>>

O alergii trzeba poinformować 

Zdający, który ma alergię lub inne schorzenie, którego objawem może być kaszel katar będzie musiał poinformować o tym przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej a ten członków komisji, by nie interpretowali takich objawów jako choroby. 

Obowiązkowe ma być też korzystanie z płynów dezynfekcyjnych. Każdy ze zdających ma obowiązek również - korzystając z dostępnych płynów do dezynfekcji i ściereczek jednorazowych - oczyszczać wszystkie powierzchnie, których dotyka, szczególnie klawiaturę, myszkę oraz blat - zarówno przed, jak i po skorzystaniu z urządzeń. 

 

Egzamin ma się odbyć pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej. Nie będzie ograniczeń dotyczących liczby osób w sali, MS zaleca jedna -  jeżeli tylko pozwolą na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminów w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób. Nie będzie również klimatyzacji.