Według wyliczeń PAP w okresie lipiec-sierpień 2011 roku zysk netto sektora wyniósł 2,72 mld zł.

Wynik na działalności bankowej w okresie styczeń-sierpień 2011 roku wyniósł 38,1 mld zł, czyli był o 9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 14,3 proc., natomiast wynik z tytułu prowizji wzrósł o 2,4 proc.

Odpisy w okresie styczeń-sierpień 2011 roku wyniosły 4,94 mld zł, czyli były o 32 proc. niższe niż rok wcześniej.

Koszty działania banków wzrosły o 6,3 proc. do 17,68 mld zł.

Współczynnik wypłacalności pod koniec sierpnia 2011 roku wynosił 13,46 proc., podczas gdy w lipcu 2011 roku 13,48 proc. i 13,86 proc. rok wcześniej. (PAP)