W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim, wyroby tytoniowe należały do najbardziej drożejących artykułów konsumpcyjnych. Od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. ceny detaliczne wyrobów tytoniowych wzrosły o 7,8 proc., czyli znacznie więcej od stopy inflacji (0,9 proc.)

"Silny wzrost cen wyrobów tytoniowych miał przełożenie na spadek konsumpcji. Według szacunków IERiGŻ w 2013 r. bilansowa konsumpcja papierosów wyniosła 1590 sztuk na mieszkańca i była o 138 sztuk, tj. o 8 proc. mniejsza niż w 2012 r." - napisano w raporcie. W tym roku tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma i spożycie papierosów może obniżyć się o ok. 5 proc. do 1510 sztuk.

Branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa z uwagi na blisko 10 proc. udział podatków pośrednich od wyrobów tytoniowych w ogólnych wpływach budżetowych. W 2013 r. do budżetu państwa z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe wpłynęło 18 mld 21 mln zł, co stanowiło 30 proc. dochodów z tytułu akcyzy.

Zobacz: Zmaleją dochody z akcyzy od papierosów >>

Poważnym problemem w sektorze tytoniowym jest występowanie szarej strefy. Według firmy audytorsko-doradczej KPMG w 2012 r. nielegalne papierosy miały 13 proc. udział krajowym rynku wyrobów tytoniowych.

Kondycja finansowa przemysłu tytoniowego w 2013 r. uległa pogorszeniu, głównie ze względu na wzrost stawki akcyzy na papierosy, który wpłynął na spadek produkcji, jednak nadal pozostaje lepsza niż w większości branż przemysłu spożywczego.

W porównaniu z 2012 r. zysk brutto spadł o ponad 23 proc do 259 mln zł, a zysk netto zmniejszył się o także o ponad 23 proc. do 212,4 mln zł. Pogorszyły się wskaźniki rentowności.

Branża tytoniowa jest dużym eksporterem papierosów. Wartość eksportu w ubiegłym roku stanowiła 7,7 proc. wartości całego wywozu produktów rolno-spożywczych. Wartość jego eksportu przekroczyła 1,5 mld euro. Dodatnie saldo handlu zagranicznego branży tytoniowej osiągnęło ponad 1 mld euro. (PAP)

awy/ mhr/

Zobacz też: Akcyza: pieniędzy z papierosów nie będzie >>