Pytanie

Wynajmuję mieszkanie od września 2012 r. i jestem na ryczałcie. Mój dochód wyniósł 5200 zł (4 x 1300 zł) od tego zapłaciłam ryczałt w kwocie 3 x 111 zł. Na koniec roku wypełniam PIT-28, w którym wychodzi mi kwota do zapłaty 109 zł.
Czy ta kwota jest kwotą ryczałtu za miesiąc grudzień i do kiedy mam to wpłacić do urzędu - 20 stycznia czy 31 stycznia 2013 r.?

Podatki 2018. Do końca stycznia trzeba złożyć PIT-28 >>

Odpowiedź

Ryczałt za miesiąc grudzień należy wpłacić w terminie złożenia zeznania, tj. nie później niż do końca stycznia 2013 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani za każdy miesiąc obliczać kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. W art. 21 ust. 2 ustawy zostało wskazane, że podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. To oznacza, że wynikający z wyliczenia ryczałt za miesiąc grudzień należy wpłacić w terminie złożenia zeznania, tj. nie później niż do końca stycznia 2013 r.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Sprawdź również

Podatki 2018. Do końca stycznia trzeba złożyć PIT-28 >>