Są nimi: przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Uzyskane przychody wykazuje się również w podziale na stosowane stawki ryczałtu.

Stawki podatku wynoszą od 2 do 20 proc. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jak wskazuje nazwa, ryczałt płaci się od przychodów. Oznacza to, że nie występuje tu kategoria kosztów uzyskania przychodów. Nie oblicza się też dochodu.

Roczny PIT według miejsca zamieszkania
Rocznego rozliczenia podatku należy dokonać do 31 stycznia. Co istotne, zeznanie podatkowe składa się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika według stanu na koniec grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

Wojciech Skowyrko, samodzielny księgowy w BSO Outsourcing zwraca uwagę, że podatnik płacący ryczałt od przychodów, nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Nie może też zastosować rozliczenia dla tzw. samotnie wychowujących dzieci. Ekspert podpowiada, że przed wyborem opodatkowania w formie ryczałtu należy dokładnie zweryfikować jej opłacalność, bowiem atrakcyjność niskich stawek podatkowych maleje wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

Wyższy podatek od najmu
Najem jest jednym ze źródeł przychodów, jakie można opodatkować ryczałtowo. Warto zwrócić uwagę, że od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady w tym zakresie. Podatnicy, których przychody z najmu przekroczą 100 tys. zł, zapłacą wyższy podatek. Podstawowa stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Od stycznia 2018 r. ma ona jednak zastosowanie jedynie do przychodów do kwoty 100 tys. zł. Od nadwyżki ponad tę wartość, stawka ryczałtu wynosi 12,5 proc. przychodów.

Nowe regulacje mają jednak zastosowanie do przychodów z najmu uzyskanych po 1 stycznia 2018 r. Przychody z najmu uzyskane w 2017 r. rozliczamy zatem w pełnej wartości według stawki 8,5 proc.

Czytaj również:

Zeznanie roczne PIT-28 >>

Błędną stawkę ryczałtu można skorygować >>

Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości Ryszard Strzelczyk Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości  >>