Podstawą opodatkowania jest tutaj przychód. Pojęcia dochodu i kosztów uzyskania przychodów nie występują.

Trzeba znać zakres usług

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną, podkreśla, że nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy ryczałt może być korzystną formą opodatkowania, jeśli nie zna się zakresu usług, które mają być tym podatkiem objęte. Ekspertka wskazuje, że np. usługi informatyczne są opodatkowane stawką 17 proc., zaś usługi budowlano-remontowe 5,5 proc. Nie bez znaczenia jest także to, jakie będą przewidywane koszty uzyskania przychodów.

W styczniu można zmienić formę opodatkowania >>

Ryczałt nie dla każdego

Wojciech Skowyrko, samodzielny księgowy w BSO Outsourcing, wyjaśnia dodatkowo, że z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy, których przychody w roku podatkowym nie przekraczają limitu 250 tys. euro.  Przychody są opodatkowane ryczałtową stawką podatku - od 2 do 20 proc. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Zdaniem eksperta dodatkową zaletą ryczałtu jest nieskomplikowana księgowość ograniczająca się do prowadzenia ewidencji sprzedaży i zapłaconych składek ZUS.

Ograniczenia dla ryczałtowców

Wojciech Skowyrko zwraca jednak uwagę na pewne ograniczenia. Jego zdaniem istotą jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, jak również pozbawienie przedsiębiorcy możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Ekspert podpowiada, że przed wyborem opodatkowania w formie ryczałtu należy dokładnie zweryfikować jej opłacalność, bowiem atrakcyjność niskich stawek podatkowych maleje wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

Zasady opodatkowania ryczałtem są określone w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 

Czytaj również: Karta podatkowa najprostszą formą rozliczenia >>