W budżecie na 2013 rok założono wpływy z VAT na poziomie 126.414,5 mln zł.

Poniżej wpływy z VAT w poszczególnych miesiącach narastająco w mln zł:


styczeń 13.173,577

luty 19.532,746

marzec 26.602,179

kwiecień 36.745,820

maj 45.179,349

czerwiec 54.285.331