W piątek władze miasta przedstawiły wyniki głosowania. Przemyślanie mogli głosować w sumie na 20 propozycji. Tegoroczny budżet obywatelski w Przemyślu wynosił 1,5 mln zł i był 0,5 mln zł większy niż w roku ubiegłym.

Jak zaznaczył na konferencji prasowej w Przemyślu wiceprezydent miasta Grzegorz Hayder, mieszkańcy bardzo licznie wzięli udział w głosowaniu i wypełnili ponad 21,6 tys. kart do głosowania. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. „Dla porównania jest to o ponad 8 tys. więcej głosów niż w trakcie ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego” - podkreślił.

Prezydent podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy promowali swoje projekty oraz zachęcali innych do ich poparcia.

Po podliczeniu głosów i zsumowaniu szacunkowych kosztów poszczególnych projektów do realizacji skierowanych zostało sześć inwestycji.

Największe poparcie zyskał projekt zakładający modernizację pomieszczeń w SOSW nr 1. W ramach inwestycji placówka, do której uczęszcza ponad 280 uczniów upośledzonych umysłowo w różnym stopniu, zostanie m.in. dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Projekt ten, jak piszą w jego uzasadnieniu wnioskodawcy, pozwoli też na lepszą integrację ze środowiskiem osób pełnosprawnych.

Wśród pozostałych projektów, które zostały wybrane do realizacji są m.in. budowa placu zabaw z siłownią i ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich, modernizacja krytej pływalni oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu nr 16.

W ubiegłym roku do realizacji wybrano cztery inwestycje: budowę parku sportu i rekreacji, placu zabaw, remonty boisk szkolnych i zakup sprzętu szkolnego dla dzieci upośledzonych umysłowo. (PAP)

huk/ mhr/

Zobacz też: Miasta coraz częściej decydują się na budżet obywatelski >>