Na konferencji prasowej naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego działającego przy opolskim urzędzie miasta Łukasz Śmierciak podał, że obecnie na liście wniosków do głosowania znajduje się 135 projektów obywatelskich. Dodał, że negatywnie zaopiniowano 32 złożone projekty, a jeden został wycofany przez wnioskodawcę.

„Do chwili obecnej pięciu wnioskodawców złożyło odwołania od negatywnych decyzji zespołu ds. budżetu obywatelskiego opinii” – mówił Śmierciak. Zaznaczył, że termin składania odwołań upływa 22 września, a ich rozpatrywania 26 września. Dopiero po tym terminie znana będzie ogólna liczba wniosków, które poddane zostaną pod głosowanie.

Śmierciak wyliczył, że na liście tzw. małych projektów, na kwotę realizacji do 50 tys. zł, znalazły się łącznie 52 zgłoszenia. Najmniejszy wniosek kwotowo opiewa na 5 tys. zł. „Na liście projektów dużych, czyli opiewających na kwotę powyżej 50 tys. złotych, znalazły się łącznie 83 projekty, w tym 12 połączonych, czyli takich dotyczących realizacji podobnych lub tych samych zadań” – wyjaśnił.

Tłumaczył, że głosowanie, które ruszy 30 września, będzie mieć dwie formy. Można będzie oddać głos tradycyjnie, jak w ub.r., na papierowych formularzach wrzucanych do urn, które pojawią się w 46 miejscach na terenie miasta. Nowością będzie możliwość głosowania za pomocą aplikacji internetowej, która od 30 września ma być dostępna na stronie internetowej miasta.

„Zachęcamy do tego, by głosować właśnie w ten sposób. Po zarejestrowaniu i podaniu kilku najistotniejszych informacji: imienia i nazwiska, numeru PESEL i potwierdzenia głosowania za pośrednictwem adresu mailowego, można będzie oddać swój głos” – mówił Śmierciak.

Zaznaczył, że oddać głos będzie można tylko raz, ale za to jednorazowo na sześć projektów: trzy małe i trzy duże. Głosować mogą w tym roku osoby od 16. roku życia, zameldowane w Opolu na pobyt stały lub czasowy. „Lista wniosków, które mają być poddane pod głosowanie, wraz opisami zamieszczono na stronie miasta Opola” – dodał naczelnik centrum dialogu.

W ramach promocji głosowania miasto przygotowało m.in. spot reklamowy, ulotki i np. zakładkę na stronie opolskiego urzędu, na której sami składający wnioski mogą reklamować swoje propozycje.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podkreślał na konferencji, że głosowanie na wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego „pokazuje popularność tego instrumentu”. „Bez udziału mieszkańców w głosowaniu budżet obywatelski będzie pusty. Nie samo zgłoszenie projektów, ale też zyskanie dla nich jak największej akceptacji jest warunkiem sukcesu” – podkreślał.

W puli budżetu obywatelskiego Opola na rok 2016 jest 2,5 mln zł. W sumie do realizacji zgłoszono 188 propozycji wniosków, które następnie poddano weryfikacji np. pod względem prawnym i finansowym.

Wśród zawartych w złożonych wnioskach pomysłów, które opolanie chcieliby zrealizować w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, były np. takie inicjatywy jak utworzenie konnej straży miejskiej, stworzenie plaży miejskiej nad Odrą, budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż jednej z bardziej ruchliwych ulic Opola, ale też np. przebudowa czy remonty boisk, chodników, dróg, tworzenie murali, parków dla psów, tras rowerowych czy tras do jazdy na rolkach, organizacja festiwali.

Tzw. budżet obywatelski to pula pieniędzy w budżecie miasta przeznaczona na realizację zadań zgłoszonych przez samych mieszkańców. Pula zaplanowana na rok przyszły została podzielona w ten sposób, że 20 proc. przeznaczone będzie na realizację projektów o wartości do 50 tys. zł, a 80 proc. na projekty o wartości ponad 50 tys. zł.

5 listopada ma się odbyć ogłoszenie wyników głosowania. Budżet obywatelski w Opolu będzie realizowany po raz drugi. (PAP)

kat/ gma/

Dowiedz się więcej z książki
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł