W referendum - które zostało zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego - krakowianie odpowiadali na cztery pytania. Trzy z nich uzyskały ich akceptację: przeznaczenie większych środków budżetowych na budowę ścieżek rowerowych (85,18 proc. na tak), stworzenie systemu monitoringu wizyjnego (69,73 proc. na tak) oraz budowa metra (55,11 proc. na tak). Zgody mieszkańców nie uzyskała inicjatywa organizacji w stolicy Małopolski Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. - przeciw temu przedsięwzięciu opowiedziało się 69,72 proc. głosujących. Referendum jest ważne, gdyż frekwencja wyniosła ponad 30 proc. - do urn poszło 35,96 proc. uprawnionych do głosowania.

Jak podkreślił w poniedziałek prezydent Jacek Majchrowski, władzom miasta zależało, aby w skład zespołów zadaniowych weszło jak najszersze grono specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Dlatego do udziału w nich zaproszono zarówno urzędników, radnych, przedstawicieli służb mundurowych, jak i naukowców czy reprezentantów organizacji społecznych.

Celem prac zespołu ds. monitoringu wizyjnego jest m.in. analiza niezbędnego zakresu działania gminy w tym zakresie, ustalenie źródeł finansowania oraz kosztów realizacji, określenie harmonogramu oraz perspektywy czasowej realizacji systemu, wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za budowę monitoringu oraz jego administratora i operatora. Przewodniczącą tego zespołu została prof. Janina Czapska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budowa krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta wraz z wyposażeniem może kosztować ok. 20-30 mln zł. Kolejne 10 mln zł będzie potrzebne na budowę nowych podsieci monitoringu i modernizację już istniejących, a ok. 2-3 mln zł na roczne utrzymanie całego systemu.

Zespołowi, który będzie zajmował się zagadnieniami związanymi z budową metra przewodniczy zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel. Zespół ma przedstawić warunki realizacji przedsięwzięcia, jego warianty oraz wytyczne do opracowania Studium Wykonalności Metra.

Według szacunków pierwsza linia metra o długości około 19 km, przebiegająca przez Nową Hutę, ścisłe centrum miasta do Bronowic miałaby kosztować od 8 do 12 mld zł. Koszty budowy miałyby zostać pokryte w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem firm zagranicznych, które zagwarantują część środków potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Druga część ma pochodzić ze środków europejskich.

Przewodniczącym zespołu dotyczącego ścieżek rowerowych został Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Zespół będzie analizował m.in. zakres działania miasta w kontekście budowy ścieżek, ustalał źródła finansowania i koszty, określi także harmonogram i perspektywę czasową realizacji inwestycji.

Zgodnie z zapowiedziami, wszystkie zespoły przedstawią swoje sprawozdania z prac najpóźniej do końca tego roku.

W Krakowie jest obecnie 136 km infrastruktury rowerowej: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników, na których dopuszczono ruch rowerowy, oraz 30 stacji rowerów miejskich, w których można wypożyczyć 270 rowerów. Aby wybudować zaplanowanych w mieście 19 głównych tras rowerowych o łącznej długości ok. 223 km, potrzeba ok. 300 mln zł. (PAP)

rgr/ je/