Minister finansów Paweł Szałamacha zapowiedział w Brukseli, że po przyjęciu budżetu na 2016 r. do Sejmu trafi pakiet rozwiązań, które mają utrudnić firmom unikanie płacenia podatków w naszym kraju. Dodał, że jego resort chce też przyspieszyć informatyzację służb skarbowych w Polsce. "To będzie kompleksowy pakiet naprawczy, odbudowy dochodów publicznych w Polsce" - ocenił.

Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich UE miliardy euro każdego roku. Pokazały to śledztwa dziennikarskie, w wyniku których ujawniono m.in., że setki międzynarodowych korporacji mogły praktycznie nie płacić podatków dzięki niezwykle korzystnym dla nich orzeczeniom podatkowym (tax rulings) wydawanym przez władze Luksemburga.

Dlatego KE zaproponowała w marcu pakiet rozwiązań prawnych dotyczących przejrzystości podatkowej. Jego kluczowym elementem jest propozycja mająca na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, jeśli chodzi o indywidualne interpretacje prawa podatkowego o znaczeniu transgranicznym. Dotychczas państwa członkowskie przekazywały sobie bardzo niewiele informacji w takich sprawach. O tym, czy dana indywidualna interpretacja prawa podatkowego może mieć znaczenie dla innego państwa UE, rozstrzygał kraj, który wydał dane orzeczenie. W praktyce oznaczało to, że nie przekazywał informacji w tej sprawie. Wówczas bowiem firma, która korzystała ze specjalnego traktowania (i płaciła niskie podatki) w jednym kraju, mogłaby zacząć być ścigana przez władze podatkowe państwa, z którego przed podatkami ucieka.

Zobacz: Państwa UE wymienią informacje o orzeczeniach podatkowych >>

Dzięki wtorkowej decyzji ministrów wprowadzona zostanie automatyczna wymiana informacji między krajami UE na temat ich decyzji podatkowych. Same indywidualne interpretacje podatkowe, na podstawie których firmy mogą płacić niższe podatki, będą nadal dopuszczalne przez prawo. KE stoi na stanowisku, że mają one sens, bo zapewniają inwestorom większą przewidywalność administracji. Przeciwne odejściu od orzeczeń finansowych były też państwa członkowskie.

Rządy krajów UE podczas negocjowania tych przepisów ograniczyły prawo do wglądu w wymieniane informacje przez Komisję Europejską (a to ona wszczyna postępowanie, jeśli ma podejrzenia, że jakaś firma jest ulgowo traktowana). Komisja będzie miała za to za zadanie opracować bezpieczny katalog centralny, gdzie informacje będą przechowywane i dostępne dla wszystkich państw unijnych.

Nowe unijne przepisy mają być stosowane od 1 stycznia 2017 roku. Wymianie mają podlegać tylko ważne orzeczenia zawarte w 2012 r. lub później. Państwa członkowskie będą mogły również wyłączyć z wymiany orzeczenia, które dotyczą firm z obrotem mniejszym niż 40 mln euro rocznie, jeśli decyzja w ich sprawie była wydana przed 1 kwietnia 2016 r.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ kot/ mc/