Henryk Kowalczyk z PiS powiedział, że wniosek o przedstawienie takiej informacji został złożony na początku października, po tym, jak okazało się, że ze względu na opóźnienie w publikacji nie wejdą w życie na czas przepisy ustawy o opodatkowaniu zysków tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Miały one zapobiec wyprowadzaniu zysków polskich spółek do swoich spółek-córek zarejestrowanych za granicą.

"Wniosek ten powinien zostać rozpatrzony dużo wcześniej. Opieraliśmy się na doniesieniach medialnych o możliwości utraty przez budżet państwa ponad 3 mld zł" - podkreślił poseł.

Jego zdaniem marszałek Radosław Sikorski nie chciał dopuścić, by rząd przedstawił Sejmowi na posiedzeniu plenarnym stosowną informację na ten temat.

"Ministerstwo nadal podtrzymuje, że nic nie wie na temat wysokości strat. Jeżeli tak, to pod znakiem zapytania stała ta ustawa, jeżeli nie miałaby mieć żadnych skutków finansowych" - dodał Kowalczyk.

W związku z odrzuceniem wniosku o przedstawienie informacji na posiedzeniu plenarnym, zostanie ona przekazana posłom sejmowej komisji finansów publicznych.

Medialnym wyliczeniom dotyczącym strat za zbyt późne opublikowanie ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych zaprzeczało Ministerstwo finansów. Resort tłumaczył, że ustawa o CFC ma charakter prewencyjny i na żadnym etapie prac nad nią nie zakładano "choćby przybliżonych szacunków dotyczących wpływu tej regulacji na poziom dochodów budżetowych".

MF podkreślało, że ustawa o zagranicznych spółkach kontrolowanych odnosi się wyłącznie do wąskiej grupy polskich podatników posiadających pakiet kontrolny udziałów w podmiotach zagranicznych zlokalizowanych w krajach o niskim lub zerowym poziomie opodatkowania, dlatego kwota ta nie może stanowić podstawy do wyliczenia skutków budżetowych ustawy.

Zobacz: Dochody spółek zagranicznych opodatkowane w Polsce >>

Ustawa, dzięki której rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. - powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak 3 października, w efekcie istniały obawy, że nowe przepisy wejdą w życie aż z rocznym opóźnieniem.

W związku z tym premier Ewa Kopacz zleciła szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. W sprawozdaniu szefa KPRM z kontroli napisano m.in., że "ustalenia kontroli uzasadniają negatywną ocenę skuteczności i rzetelności działań Ministerstwa Finansów dotyczących wejścia w życie przepisów (...) w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych z dniem 1 stycznia 2015 r.".

Według KPRM resort finansów nie monitorował daty jej opublikowania w terminie umożliwiającym wejście w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. "Nie podjęto również działań w celu przyspieszenia prac nad publikacją ustawy zmieniającej nawet w ostatnim możliwym dniu jej ogłoszenia, tj. 30 września 20014 r." - napisano w dokumencie.

Zdaniem kontrolerów z KPRM, odpowiedzialny za przygotowanie ustawy Departament Podatków Dochodowych w MF nie dostrzegł ryzyka związanego z nieopublikowaniem ustawy w oczekiwanym terminie i nie informował członków kierownictwa ministerstwa o potencjalnych skutkach nieogłoszenia regulacji do dnia 30 września 2014 r.

KPRM miała też zastrzeżenia do RCL. Negatywnie oceniono "niedochowanie należytej staranności w celu prawidłowego ustalenia terminu ogłoszenia przepisów, a także brak współpracy RCL z Ministerstwem Finansów w tym zakresie". Jednocześnie - jak zaznaczono w sprawozdaniu - "pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania RCL nie naruszyły przepisów dotyczących publikacji aktów normatywnych".

Zobacz: To RCL nieprawidłowo ustaliło termin ogłoszenia ustawy ws "rajów podatkowych" >>

Kontrolerzy uznali, że "ustawa o rajach podatkowych" została opublikowana z opóźnieniem, ponieważ RCL nieprawidłowo ustaliło termin jej ogłoszenia.

W związku ze spóźnioną publikacją ustawy o rajach podatkowych z-ca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF został odwołany ze stanowiska; szef Departamentu Dzienników Urzędowych w RCL otrzymał upomnienie; ponadto on i jego zastępca zostali pozbawieni premii za październik.

Zobacz: Winni spóźnionej publikacji ustawy o rajach podatkowych zostali ukarani >>

Aby nowe przepisy mogły wejść w życie na czas, czyli od 1 stycznia 2015 r. klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający vacatio legis ustawy o opodatkowaniu CFC. Ustawa została uchwalona przez Sejm jesienią i weszła w życie z początkiem tego roku. (PAP)

mmu/ par/