W środę wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek powiedziała, że ustawa otwiera drogę do tego, aby polepszyć byt Polaków. "W tej chwili w Polsce ta kwota wolna od podatku jest na jednym z najniższych poziomów w Europie. W Polsce jest to kwota odpowiadająca równowartości mniej więcej 750 euro. W Słowacji jest to kwota, która odpowiada równowartości 3 tys. 800 euro. W Niemczech jest to kwota o wiele wyższa - ponad 8 tys. euro" - powiedziała. Dodała, że prezydencki projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zwłaszcza osób na progu ubóstwa.

Przedstawiciele klubów PiS, PO, Kukiz'15, Nowoczesna, PSL rekomendowali przekazanie projektu do dalszych prac w komisjach.

Przedstawiciel klubu Kukiz'15 zapowiedział jednocześnie złożenie poprawek do projektu, które zakładają m.in. wprowadzenie jeszcze wyższej kwoty wolnej od podatku oraz stopniowy jej wzrost w kolejnych latach, tak żeby docelowo osiągnęła ona wartość minimalnego rocznego wynagrodzenia.

Jak podała wcześniej kancelaria prezydenta, podstawowym celem projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 002 zł. Uzasadniała, że w obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł, są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. Według TK przepisy są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują mechanizmu korygowania kwoty wolnej gwarantującego co najmniej minimum egzystencji.

Zobacz: TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją >>

Trybunał uzasadniał, że "obowiązkiem państwa jest pozostawienie dochodu podatnikowi bez obciążania go podatkiem w zakresie, w jakim jest to niezbędne do stworzenia minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka; dopiero dochód przekraczający tę kwotę powinien podlegać opodatkowaniu".

Według TK uzasadnione jest oczekiwanie, że państwo zagwarantuje obywatelowi minimalny zasób środków umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i uczestniczenie w życiu publicznym. "Tak pojmowane minimum egzystencji ma rangę wartości konstytucyjnej. Nie powinno być opodatkowane to, co jest niezbędne do stworzenia warunków do godnej egzystencji" - uzasadniano.

Według Trybunału brak mechanizmu korygowania kwoty wolnej w odniesieniu do minimum egzystencji, utrzymywanie jej na niezmienionym poziomie niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa oznacza, że prawo podatkowe jest wadliwe, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

Podniesienie kwoty wolnej prezydent Andrzej Duda zapowiadał w trakcie kampanii wyborczej; także PiS zgłaszał taki postulat w kampanii parlamentarnej. Premier Beata Szydło w swoim expose powtórzyła deklarację o podniesieniu kwoty wolnej do 8 tys. zł. W ubiegłym tygodniu premier Szydło poinformowała, że projekt ws. kwoty wolnej złoży prezydent. Prezydencki projekt w tej sprawie trafił do Sejmu w poniedziałek 30 listopada. (PAP)

Zobacz: Prezydencki projekt ws. kwoty wolnej od podatku już w Sejmie >>

luo/ mag/

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł