Z sondażu przeprowadzonego w listopadzie przez instytut Berent Research Baltic wynika, że prawie 39 proc. Litwinów sceptycznie ocenia wprowadzenie euro, a niecałe 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

Zobacz: Litwa wprowadzi euro 1 stycznia 2015 roku >>

W wydanym w poniedziałek komunikacie przewodniczący zarządu Banku Litwy Vitas Vasiliauskas zaznacza, że zazwyczaj w innych krajach poparcie dla wspólnej europejskiej waluty znacznie wzrastało dopiero po jej wprowadzeniu. Na Litwie stosunkowo wysokie poparcie odnotowujemy już przed wstąpieniem do strefy euro - zwraca uwagę Vasiliauskas. Jego zdaniem jest to wynik dobrej kampanii informacyjnej, gdyż powodem strachu jest głównie niewiedza.

Wśród korzyści z przejścia na euro Litwini wskazują likwidację kosztów wymiany waluty, stabilność i wzrost gospodarczy. Najbardziej obawiają się natomiast wzrostu cen.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 3-26 listopada. Wzięły w nim udział 1002 osoby.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ ksaj/ ro/