NSA rozpoznawał sprawę olsztyńskiej spółki produkującej meble. Spółka ta montowała w kuchniach i łazienkach elementy mebli przygotowane na konkretny wymiar przez inne firmy. Robiła to też w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. W związku z tym spytała izbę skarbową, jaki VAT płacić od swoich usług świadczonych w tych budynkach.

Władze spółki były zdania, że powinna płacić podatek według stawki 8 proc. Podkreślały, że firma zajmuje się zarówno dostawą towarów, jak i świadczeniem usługi montażu, a jej klient kupuje kilka świadczeń składających się na tę usługę. Na poparcie swojego stanowiska spółka przywołała liczne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2007 r.

Izba skarbowa nie zgodziła się z opinią spółki. Stwierdziła, że powinna ona płacić VAT według podstawowej stawki tego podatku, czyli 23 proc. Izba podkreśliła, że z końcem 2010 r. straciło już moc rozporządzenie ministra finansów z 2009 r. i usługi świadczone przez spółkę jako budowlano-montażowe nie są już opodatkowane obniżoną stawką VAT.

Izba przypomniała, że od 1 stycznia 2011 r. niższa stawka VAT ma zastosowanie tylko do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dot. instalowania i montażu, m.in. szaf wnękowych. Spółka mogłaby więc płacić niższy VAT tylko, gdyby spełniła dwie przesłanki. Jej usługi musiałyby dotyczyć budowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji budynków, po drugie - budynki te musiałyby być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Spółka zaskarżyła interpretację izby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W skardze podkreśliła, że świadczona przez nią usługa to usługa modernizacji i dlatego powinna być opodatkowana 8-proc. stawką VAT.

WSA oddalił jej skargę. Zgodził się z izbą, że do montażu mebli wnękowych i kuchennych stosuje się podstawową 23-proc. stawkę VAT. Podkreślił, że świadczone przez spółkę usługi to roboty budowlano-montażowe dot. obiektów budownictwa mieszkaniowego, a takie usługi od 1 stycznia 2011 r. nie są objęte obniżoną stawką VAT.

Spółka wniosła skargę kasacyjną, ale w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w tej sprawie i postanowił zadać pytanie poszerzonemu, siedmioosobowemu składowi tego sądu (sygn. I FSK 306/12). NSA spytał, czy w stanie prawnym obowiązującym od 2011 r. świadczenie kompleksowej usługi polegającej na montażu zabudowy meblowej w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, to usługa modernizacji korzystająca z obniżonej stawki VAT czy dostawa towarów opodatkowana stawką podstawową.

Sędzia Marek Kołaczek, uzasadniając pytanie, przypomniał, że od 2011 r. sądy mają rozbieżne poglądy w tej sprawie. Poznański WSA w swoich orzeczeniach prezentuje stanowisko takie, jak spółka, której sprawę rozpatrywał NSA w czwartek. Z kolei inne sądy wojewódzkie uznają, że montaż szaf wnękowych to usługa, ale opodatkowana stawką podstawową.

W wyroku z 26 lipca 2012 r. NSA orzekł, że to świadczenie złożone, składające się zarówno z dostawy towarów, jak i świadczenia usług, ale ponieważ dominuje w nim dostawa towarów, to dlatego należy je opodatkować stawką 23 proc.

Termin wydania uchwały nie jest jeszcze znany.