Według Centrum Informacyjnego Rządu, zaległości przedsiębiorstw wobec organów skarbowych stanowiły 48,06 proc. ogółu zaległości, wobec ZUS – 37,13 proc., jednostek samorządu terytorialnego – 8,2 proc., a organów celnych - 5,66 proc.

"Największy przyrost zaległości w stosunku do 2011 roku odnotował ZUS – o 3,8 mld zł, organy skarbowe – o 3,75 mld zł oraz jednostki samorządu terytorialnego – o 1,2 mld zł" - podkreśliło CIR.

Chodzi o przedsiębiorców zarówno z osobowością prawną, jak i bez, a także o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jak wyjaśniło CIR, dane te mają pokazać skalę zadłużenia przedsiębiorców, a także pomóc w ustaleniu potencjalnej wielkości pomocy publicznej. "Część przedsiębiorców, posiadających zaległości we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych, nie mogąc uregulować ww. zaległości występuje o udzielenie pomocy publicznej – np. w formie rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności" - napisano.

Z informacji CIR wynika ponadto, że zaległości przedsiębiorców wobec sektora publicznego wyniosły na koniec 2011 r. ponad 41 mld zł, co stanowiło 2,69 proc. PKB. Zaległości firm wobec organów skarbowych sięgnęły 49,47 proc. ogółu zaległości, wobec ZUS – 35,97 proc., jednostek samorządu terytorialnego – 7,13 proc., a organów celnych – 6,37 proc.

CIR podkreśliło, że organy podatkowe próbowały wyegzekwować od firm zaległości, m.in. przez wpisy do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, składanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika, wszczynanie postępowań egzekucyjnych czy zajęcie rachunków bankowych.

"Do podstawowych przyczyn niemożności egzekwowania zaległości należą: brak możliwości zaspokojenia zaległości z posiadanych przez dłużników składników majątkowych, w tym brak składników o wartości licytacyjnej, brak środków na rachunkach bankowych, niska wartość posiadanych nieruchomości, wykorzystywanie przez dłużników majątku nie podlegającego egzekucji (...)" - dodano. (PAP)

dol/ drag/