Wydatki natomiast zrealizowane zostały w 55,4 proc. (190,0 mld zł wobec zaplanowanych na cały rok 343,2 mld zł) - podało MF.

Deficyt, jak zaznacza resort finansów, wyniósł 26,5 mld zł, co oznacza 57,7 proc. zaplanowanego na cały rok (46 mld zł).

Najwięcej dochodu w pierwszych siedmiu miesiącach przyniosły podatki pośrednie - 106,7 mld zł, co stanowiło 53,5 proc. całorocznego planu (199,4 mld zł).

Z kolei dochody z podatków od osób prawnych zrealizowane zostały do lipca aż w 63,4 proc. (15,5 mld zł wobec 24,5 mld zł planowanych na cały rok) - podało MF.

Najgorzej pod tym względem było natomiast z funduszami strukturalnymi, które przyniosły do lipca tylko 31,1 proc. planowanych dochodów (425 mln zł wobec 1,3 mld zł w planie).

Wśród wydatków najmniej w stosunku do planu wydano na obsługę długu krajowego - 42,3 proc. (9 mld zł wobec 22 mld zł). Najlepiej jak dotąd obsłużony został natomiast dług zagraniczny - w 80,4 proc. (8,1 mld zł wobec 10,1 mld zł planowanych).

Najwięcej ogólnie trzeba było wydać na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 24 mld zł, wobec 42 mld zł planowanych w całym roku (57,2 proc.) i subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - prawie 34,3 mld zł wobec 51,3 mld zł planowanych (66,8 proc.). (PAP)

pś/ son/