Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Quercus TFI - poinformowała KNF we wtorek w komunikacie prasowym.
Prospekt został sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu regulowanego 17.670.000 akcji serii A1, 6.055.000 akcji serii B1, 5.635.000 akcji serii B2, 10.000.000 akcji serii C, 1.047.246 akcji serii C1. Oferującym akcje Quercus TFI jest Dom Maklerski Navigator.
Quercus TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi, a także zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Spółka oferuje również usługi doradztwa inwestycyjnego. Aktualnie spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ.
Akcje Quercus TFI notowane są na rynku NewConnect. (PAP)