Harmonogram dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. przewiduje, że po wrześniu deficyt miał wynieść 37 mld 169 mln 617 tys. zł (78,2 proc.).

Zgodnie z komunikatem MF wydatki budżetu państwa wyniosły po wrześniu 231 mld 635,1 mln zł, co stanowi 71,2 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków budżetu w wysokości 325 mld 287,4 mln zł. Dochody po wrześniu wyniosły 209 mld 262,6 mln zł, co stanowi 75,3 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 277 mld 782,2 mln zł.

Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza) sięgnęły po wrześniu 139 mld 699,6 mln, tj. 78 proc. planu rocznego ustalonego w wysokości 179 mld 30 mln zł. Dochody z PIT wyniosły po wrześniu 30 mld 709,9 mln zł, co stanowi 70,3 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 43 mld 700 mln zł. Natomiast wpływy z CIT wyniosły po wrześniu 17 mld 62,5 mln zł, - 73,4 proc. z zaplanowanych w tegorocznym budżecie wpływów z tego tytułu w wysokości 23 mld 250 mln zł.

Jednocześnie resort finansów poinformował w środę, że we wrześniu w ramach obsługi zadłużenia Skarbu Państwa MF zapłaciło równowartość 991,8 mln euro (4 mld 149,7 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 156,8 mln euro (656,4 mln zł) odsetek. Stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec września 2014 roku wyniósł łącznie 6 mld 478,2 mln euro (27 mld 49,6 mln zł).

W harmonogramie dochodów i wydatków budżetu MF zaplanowało, że w październiku deficyt wyniesie 43 mld 518 mln 993 tys. zł (91,6 proc.), a w listopadzie 45 mld 559 mln 60 tys. zł, co będzie stanowić 95,9 proc. planowanego w tym roku deficytu. Zgodnie z harmonogramem i ustawą budżetową rok może się zamknąć deficytem w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu na przyszły rok resort finansów założył jednak, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 34 mld zł. (PAP)

mmu/ mhr/