Polska jako pierwszy kraj w Europie wdraża obowiązek informowania o schematach podatkowych (poza Wielką Brytanią, gdzie obowiązek ten istnieje od ponad 10 lat, a jest wynikiem wewnętrznych regulacji Zjednoczonego Królestwa). Jest on konsekwencją implementacji prawa europejskiego na polski grunt. Polska czyni to jednak w sposób szerszy, niż jest wymagany przez ustawodawcę unijnego.
Iwona Kaczorowska
18.01.2019
CIT
Koszty związane z umową leasingu, takie jak część odsetkowa raty leasingowej, stanowią odsetki, które należy wykluczyć przy kalkulacji limitu 5 proc. EBITDA – twierdzi Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów, to tylko jeden z problemów, jakie pojawiły się przy stosowaniu przepisów dotyczących tzw. limitowanych kosztów uzyskania przychodów.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2019
CIT Rachunkowość
Ministerstwo Finansów - jak wynika z ustaleń Prawo.pl - podobnie jak resort sprawiedliwości i eksperci ocenia, że komornicy sądowi, w myśl nowych przepisów nie muszą płacić podatku VAT. Prace nad ogólną interpretacją są na finiszu.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2019
Wymiar sprawiedliwości VAT
Była członkini zarządu zapłaci za zaległości podatkowe, ponieważ nie mogła wskazać majątku spółki na ich zaspokojenie. WSA w Olsztynie stwierdził, że jej możliwości były mocno ograniczone, jednakże w obowiązujących przepisach nie przewidziano innych przesłanek uwolnienia się od odpowiedzialności.
Dorian Lesner
18.01.2019
CIT Prawo gospodarcze
Od stycznia 2019 roku diametralnie zmieniły się zasady opodatkowania walut wirtualnych. Ministerstwo Finansów chciało uprościć i uatrakcyjnić rynek e-walut w Polsce. Zdaniem ekspertów, niektóre zmiany są jednak niekorzystne dla podatników.
Krzysztof Koślicki
17.01.2019
PIT
Deficyt państwa wyniesie w 2019 roku maksymalnie 28,5 mld zł – wynika z przyjętej w środę ustawy budżetowej. Jest w niej także zapisane, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, a wydatki - 416,1 mld zł. Inflacja przewidywana jest na poziomie 2,3 proc.
Krzysztof Koślicki
16.01.2019
Finanse publiczne
Od stycznia 2019 roku można korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Tym uproszczeniem są jednak objęte tylko niektóre rodzaje transakcji. Podstawowe znaczenie ma suma należności wobec jednego podmiotu.
Krzysztof Koślicki
16.01.2019
CIT PIT
Ewidencja księgowa prenumeraty zależy od tego, czy jej wartość spółka uzna za istotną, czy też nie.
Ewa Ostapowicz
16.01.2019
Rachunkowość
Zmiana przepisów jest bardzo istotna i dotyczy wielu aspektów. Nowe regulacje to próba kompleksowego uregulowania i uporządkowania tematyki dotyczącej cen transferowych. Odrębną kwestią pozostaje ocena czy jest to próba udana – tłumaczy Jacek Jędrszczyk, doradca podatkowy, trener w EY Academy of Business.
Krzysztof Koślicki
16.01.2019
CIT PIT

Zmiany w podatkach nie mają końca

CIT PIT Doradca podatkowy
Ustawodawca nieustannie zmienia prawo podatkowe. Podatnicy nie nadążają z przygotowaniami do nowych przepisów. Styczniowe zmiany to jednak tylko wstęp do kolejnych nowelizacji. Po podatkach dochodowych przyjdzie kolej na VAT.
Krzysztof Koślicki
16.01.2019
CIT PIT Doradca podatkowy
Częste zmiany prawa podatkowego skutecznie komplikują życie przedsiębiorców. Firmy nie mają skutecznych procedur, które ułatwiłyby im prowadzenie sporów ze skarbówką. Tymczasem urzędnicy są coraz bardziej skuteczni i coraz lepiej przygotowani do prowadzenia kontroli – takie m.in. wnioski płyną z najnowszego raportu EY i AXA.
Krzysztof Koślicki
15.01.2019
Ordynacja CIT
Organy podatkowe wydają coraz mniej interpretacji. Podatnicy zaś rzadziej zadają pytania. Skarbówka ma też wiele powodów do odmawiania udzielania odpowiedzi. Jednym z nich jest podejrzenie chęci uniknięcia podatku lub nadużycia prawa.
Krzysztof Koślicki
14.01.2019
Ordynacja
Dzięki nowej usłudze Ministerstwa Finansów Twój e-PIT, w tym roku część podatników nie będzie już musiała składać rocznych zeznań podatkowych. Podatnik nie będzie odpowiadał za błędy fiskusa. Zdaniem ekspertów, chęć skorygowania rozliczenia może jednak dodatkowo ściągnąć kontrolę.
Krzysztof Koślicki
12.01.2019
PIT
Uszczelnienie systemu podatków dochodowych, m.in. poprzez zmianę przepisów dotyczących klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, to główny cel ostatnich zmian w przepisach. Ich analiza prowadzi jednak do wniosku, że ustawodawca nie rozumie charakteru prawnego klauzuli oraz niewłaściwie odczytał sens przepisów obowiązujących przed styczniem 2019 r.
Iwona Kaczorowska
11.01.2019
CIT PIT

Rząd chce surowiej karać podatników

Ordynacja Prawo gospodarcze
Przepisy karne skarbowe będą bardziej restrykcyjne. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Celem zmian jest podniesienie poziomu efektywności poboru podatków. Treść propozycji została w czwartek ogłoszona przez Rządowe Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
11.01.2019
Ordynacja Prawo gospodarcze

Migracje mają wpływ na budżety samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Migracje ludności obniżają stan budżetów gminnych, bo osoby pracujące za granicą nie płacą podatków w kraju. Jednocześnie coraz więcej samorządów zwraca uwagę na wzrastające obciążenia finansowe na opiekę socjalną samotnych członków rodzin migrantów. Odpływ ludności, szczególnie wykształconej, negatywnie wpływa też na rozwój lokalny.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne RODO
Wymaganie we wzorze informacji podatkowej daty urodzenia podatnika, imienia ojca i matki narusza RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Potwierdza to Kolegium RIO w Rzeszowie.
Robert Horbaczewski
10.01.2019
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne RODO
Kierowca, który nie włączy GPS, od stycznia płaci 7,5 tysiąca złotych kary, wynikającej z przepisów akcyzowych. Od lipca za drobny błąd, nawet literówkę, w JPK - trzeba będzie zapłacić 500 złotych. Ministerstwo Finansów tworzy kolejne baty na podatników - np. nowe sankcje dla importerów. Wprowadza też kolejne obowiązki - m.in. dla wystawiających paragony.
Krzysztof Koślicki
10.01.2019
Ordynacja CIT VAT
Uchwała NSA wywołała falę zażaleń na postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wydawane przez organy podatkowe w latach 2014-2016. Powoli zaczynają zapadać korzystne wyroki w tych sprawach, z czym przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje. Czy te orzeczenia są respektowane przez organy podatkowe – zastanawia się Robert Nogacki z kancelarii Skarbiec.
Robert Nogacki
09.01.2019
VAT
Przepisy o podatku od wyjścia, czyli tzw. exit tax obowiązują od kilku dni. Muszą go płacić także osoby fizyczne. Wątpliwości dotyczą m.in. kwoty wolnej od podatku. Eksperci pytają także, czy wyjazd polskiego inżyniera lub dyrektora do pracy za granicę może powodować konieczność zapłacenia daniny.
Krzysztof Koślicki
09.01.2019
CIT PIT
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 8 stycznia projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Teraz trafi on do Sejmu. Nowa regulacja ma ułatwić karanie firm. Do przypisania odpowiedzialności firmie nie będzie już niezbędny wyrok skazujący osobę fizyczną. Umożliwi też ściganie za działania kontrahentów i ignorowanie sygnalistów.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
Spółki Compliance
Definicja promotora w nowych przepisach nastręcza trudności interpretacyjnych. Nie wiadomo, czy promotorem w wypadku podmiotów świadczących usługi doradcze będzie on sam, czy indywidualnie każda osoba fizyczna mająca informacje o schemacie podatkowym. Czy za promotora może być uznany prawnik, doradca wewnętrzny, tzw. in-house – pytają Aleksandra Rutkowska i Magdalena Kasiarz z EY.
Aleksandra Rutkowska Magdalena Kasiarz
08.01.2019
CIT PIT Doradca podatkowy

Samorządy wciąż obawiają się wzrostu cen energii

Środowisko Finanse publiczne Akcyza Prawo gospodarcze
Uchwalona przed końcem roku ustawa znosząca podwyżki cen energii przyniosła pewne korzyści samorządom, jednak nie wszystkim. Pozostały niekorzystne umowy i obawy o dalsze wzrosty kosztów. Nie ma też obiecanego zespołu ekspertów samorządowo-rządowych.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
08.01.2019
Środowisko Finanse publiczne Akcyza Prawo gospodarcze
Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. przyjmowano, że wydatek na nabycie wierzytelności stanowi dla nabywcy koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodu w postaci zapłaty całości należności. W przypadku częściowej zapłaty wydatek ten był kosztem uzyskania przychodu w proporcji uiszczonej wpłaty do osiągniętego przychodu.
Iwona Kaczorowska
07.01.2019
CIT PIT
Mieszkanie na wynajem realizuje własny cel mieszkaniowy i daje prawo do zwolnienia z PIT. Potwierdza to najnowsza, zaskakująca, interpretacja skarbówki. Cały czas jednak udzielane są także odpowiedzi niekorzystne dla podatników.
Krzysztof Koślicki
07.01.2019
PIT
Podatniczka wskazywała, że nieskutecznie doręczono jej postanowienie. Nie zdołała jednak zakwestionować prawidłowego doręczenia pisma. Na dzień jego wysyłki naczelnik urzędu skarbowego nie wiedział o tym, że adres zamieszkania skarżącej jest inny niż wynikający z jego ustaleń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
05.01.2019
Ordynacja
Minister finansów ogłosił w czwartek rozpoczęcie konsultacji podatkowych dotyczących interpretacji ogólnej w zakresie możliwości zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Może to zakończyć trwający obecnie stan niepewności co do warunków rozliczenia preferencyjnej stawki kosztów - piszą Joanna Jastrząb i Agnieszka Wachowska.
Joanna Jastrząb Agnieszka Wachowska
04.01.2019
PIT
Rozwiązania, wprowadzone ustawą w sprawie cen prądu, nie są pomocą publiczną, bo oddziaływują na wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej. Ustawa nie zmienia zasad rynku konkurencyjnego i jest zgodna z prawem UE - poinformowało Ministerstwo Energii. Komisja Europejska oczekuje jednak ich notyfikacji.
Jolanta Ojczyk
04.01.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Podatnik powinien współpracować z organem podatkowym. Odmowa odbioru korespondencji jest przykładem nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługuje na ochronę. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że działania skarżącej spółki miały charakter nadużycia prawa.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2019
Ordynacja
Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło już wszystkich do tego, że rozporządzenia nakładające obowiązek stosowania kas fiskalnych wydawane są 31 grudnia, na kilka godzin przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w tym roku. Jednak po zapowiadanych przez resort przepisach wprowadzających kasy online ślad zaginął.
Krzysztof Koślicki
04.01.2019
VAT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski