Odwróconego obciążenia VAT nie będzie – nie sprawdziło się. Zastąpi je obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. To jeden z wielu przykładów przepisów, które wprowadza się bez gruntownej analizy ich skutków – tylko po to, by po jakimś czasie znów je zmienić. W ten sam sposób zlikwidowano także przepisy dotyczące korekty kosztów w przypadku braku zapłaty za fakturę.
Krzysztof Koślicki
17.06.2019
CIT PIT VAT
Do zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw autorskich. Samo wyróżnienie części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą nie wystarczy.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2019
Domowe finanse PIT
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności jest zmianą oczekiwaną przez wielu podatników. Jednak zbyt surowe i źle skonstruowane sankcje mogą obrócić w niwecz praktyczną korzyść z jego wprowadzenia – tłumaczą Tomasz Kowalczyk i Piotr Litwin z Enodo Advisors.
Piotr Litwin Tomasz Kowalczyk
14.06.2019
VAT
Nowy, elektroniczny plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT. W efekcie podatnicy przekażą do urzędu skarbowego mniej dokumentów. Sejm zdecydował w czwartek, że nowelizacją, która wprowadza te zmiany, zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.
Agnieszka Matłacz
13.06.2019
VAT
Barbara Misterska-Dragan została prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Została wybrana na czteroletnią kadencję na zakończonym w czwartek IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów w Jachrance. Zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Burnosa.
Krzysztof Koślicki
13.06.2019
Rachunkowość
Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej może być wszczęte, gdy wniosek dotyczy oceny zgodności sposobu ustalenia proporcji stosowanej do określenia kwoty VAT. Chodzi tu o podatek naliczony podlegający odliczeniu od wydatków związanych z działalnością gospodarczą oraz pozostałą działalnością wnioskodawcy.
Grażyna J. Leśniak
13.06.2019
VAT
Ministerstwo Finansów zapewnia, że tzw. testu przedsiębiorcy nie będzie. Będzie jednak weryfikacja przychodów z działalności gospodarczej. Chodzi o sprawdzenie, czy faktycznie pochodzą one z prowadzenia biznesu, a nie ukrytego stosunku pracy. Kontrolę może przejść nawet ponad 3,1 mln samozatrudnionych.
Krzysztof Koślicki
13.06.2019
PIT
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał w środę Piotra Walczaka na stanowisko szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wcześniej funkcję tę pełnił Marian Banaś, który jest teraz ministrem finansów. Walczak wcześniej był zastępcą szefa KAS.
Krzysztof Koślicki
12.06.2019
Ordynacja
Od maja fiskus może już nakładać wysokie kary za błędy w raportowaniu schematów podatkowych. Co do zasady, obowiązek raportowania nałożony jest na promotora. Może on jednak dotyczyć także korzystającego, a w niektórych wypadkach wspomagających (np. notariusza, biegłego rewidenta).
Iwona Kaczorowska
12.06.2019
CIT PIT
Planowane zmiany przepisów nie ograniczą roli audytorów. Nowa agencja przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi w Polsce. Nie ma jednak ryzyka, że będzie to organ zbyt mocno związany z MF – tłumaczy Justyna Adamczyk, pełnomocnik ministra finansów ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Krzysztof Koślicki
12.06.2019
Rachunkowość
Rząd realizuje zapowiedzi z tzw. nowej piątki PiS. Podatku PIT nie zapłacą osoby wieku do 26 lat, których dochody nie przekroczą 85,5 tys. Ci, którzy wybiorą ulgę dla młodych, nie będą mogli jednak skorzystać z 50 proc. kosztów. Tak wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
PIT
Pomiędzy nabywcą, który w cenie towaru zapłacił VAT, a Skarbem Państwa nie istnieje stosunek prawny. W efekcie podmiot ten nie ma uprawnienia do dochodzenia zapłaconego w cenie nienależnego podatku. Potwierdził to w niedawnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Grażyna J. Leśniak
11.06.2019
VAT
Ministerstwo Finansów rozpoczęło w poniedziałek konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji w zakresie leasingu zwrotnego. Uwagi mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani. Postulaty powinny trafić do MF do 1 lipca 2019 roku.
Krzysztof Koślicki
11.06.2019
VAT
Nowy urząd przy Ministerstwie Finansów, kontrolujący biegłych, odbierze im dużą część uprawnień. Samorząd nie będzie mógł nadzorować pracy audytorów, a działający przy nim sąd dyscyplinarny - przestanie istnieć. Zmiany doprowadzą do podniesienia kosztów działalności firm - np. wpis na listę audytorów będzie kosztował aż 5 tysięcy złotych, a nie - jak teraz - dwa tysiące. A to podwyższy ceny usług.
Krzysztof Koślicki
11.06.2019
Rachunkowość Finanse

Prezes PiS: Nie będzie podatku katastralnego w Polsce

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse
PiS gwarantuje, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego, bo wprowadzenie go doprowadziłoby do wywłaszczenia ogromnej części Polaków z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości - powiedział w poniedzialek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse
Projekty podatkowe są na ostatniej prostej i niebawem zostaną przekazane do konsultacji. Zmiany dotyczące obniżki PIT są bardzo istotne. W przypadku tzw. zerowego PIT dla młodych osób najlepszym rozwiązaniem będzie zwolnienie z podatku dochodów do 85 528 złotych rocznie – zapowiedział Marian Banaś, minister finansów.
Krzysztof Koślicki
10.06.2019
Domowe finanse PIT VAT

Sejm zacznie prace nad projektem o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – to cel ustawy, której projektem w tym tygodniu zajmie się Sejm. Jej uchwalenie ma doprowadzić do skrócenia terminów zapłaty, uprawnienia prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Od 1 maja 2019 r. obowiązują regulacje wprowadzające do polskiego systemu VAT kasy rejestrujące online. Nowe urządzenia automatycznie przekażą dane do Centralnego Repozytorium Kas. Podatnik, który nie musi teraz kupować kasy fiskalnej, powinien raczej zdecydować się na kasę offline – tłumaczy dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy
Michał Malinowski
10.06.2019
VAT
Aby płatnik mógł pobrać podatek u źródła w niższej wysokości, niż wynika to z ustawy o CIT, musi z należytą starannością zweryfikować kontrahenta. Problem w tym, że nie wiadomo, jak ta weryfikacja ma wyglądać - nie wyjaśniają tego również najnowsze interpretacje. Tymczasem za błędy w rozliczaniu podatku grożą surowe sankcje.
Krzysztof Koślicki
10.06.2019
CIT
Ministerstwo Finansów nie przewiduje zniesienia podatku dochodowego dla emerytów. W planach jest jednak obniżenie stawki podatkowej, które będzie dotyczyła wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej. Także emerytów i rencistów.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2019
Domowe finanse PIT
Wydatki z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu spełniają kryteria wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powinny więc zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu skarżącej, stosownie do jej udziału w spółce komandytowej ‒ orzekł NSA i oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2019
PIT
Wpłat PIT, CIT, VAT i inne należności budżetowych trzeba będzie dokonywać na rachunek urzędu skarbowego tylko przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Takie zmiany przyjął w czwartek rząd. Nowe zasady wpłacania podatków wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.
Krzysztof Koślicki
06.06.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
W czwartek rząd przyjął dwa duże projekty nowelizacji przepisów o VAT. Zmiany dotkną m.in. zasad fakturowania, składania jednolitych plików kontrolnych i korzystania ze zwolnień. Za wystawienie faktury do paragonu bez NIP kary poniosą obie strony transakcji. Zapłacą dodatkowe 100 proc. VAT. Nowe sankcje będą czekały także za inne błędy w VAT.
Krzysztof Koślicki
06.06.2019
VAT
Prezydent miasta nie może dowolnie wybierać, do którego z małżonków skieruje decyzję o zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości. Praktyka doręczania tego rodzaju decyzji tylko do niektórych ze współwłaścicieli jest sprzeczna z przepisami. Potwierdził to WSA w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
06.06.2019
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Wydatki na naukę od dawna są punktem spornym z fiskusem. Często pojawia się argument, że nauka ma charakter osobisty. Nie można jej wtedy zaliczyć do kosztów podatkowych. Z najnowszej interpretacji wynika jednak, że wydatki na aplikację prawniczą można odliczyć. Trzeba tylko spełnić jeden istotny warunek.
Krzysztof Koślicki
06.06.2019
Prawnicy PIT Strefa aplikanta
Paweł Cybulski do czasu powołania nowego szefa Krajowej Administracji Skarbowej będzie wykonywał jego obowiązki. Ma to związek z wtorkowym powołaniem Mariana Banasia (dotychczasowego szefa KAS) na stanowisko ministra finansów.
Krzysztof Koślicki
05.06.2019
Ordynacja
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji rozszerzający status prosumenta na gruncie regulacji energetycznych również o małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie wprowadzona również możliwość oddania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej przez taki podmiot. A co z konsekwencjami na gruncie podatku akcyzowego takich zmian – zastanawia się Krzysztof Wiński z PwC.
Krzysztof Wiński
05.06.2019
Akcyza

Spory z fiskusem paraliżują firmy

Ordynacja Doradca podatkowy
Relacje między podatnikami a skarbówką stają się coraz bardziej napięte. Firmom coraz trudniej dochodzić swoich racji, a fiskus wszczyna postępowania tuż przed upływem terminu przedawnienia. Wydaje niekorzystne decyzje, mimo przychylnej linii orzeczniczej. Doradcy już na początku współpracy informują klientów, że sprawa będzie miała finał w sądzie. Na wyrok trzeba jednak czekać nawet cztery lata.
Krzysztof Koślicki
05.06.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
Strata z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności, nawet w przypadku ich uprzedniego zarachowania jako przychód należny, nie może być uważana przez firmę za koszt uzyskania przychodów. Potwierdził to w niedawnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Grażyna J. Leśniak
04.06.2019
CIT
Po 1 lipca 2019 roku obligacje przestaną być prostym i tanim sposobem finansowania wewnątrzgrupowego. Do tej pory były instrumentem niemal tak elastycznym jak pożyczka. Nowe przepisy są regulacyjnym pokłosiem afery GetBacku i mają na celu w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów – tłumaczy Katarzyna Żółcińska, adwokat z Crido Legal.
Katarzyna Żółcińska
04.06.2019
Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski