Zgodnie z regulacją objętą tzw. Polskim Ładem, właściciele lub współwłaściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków uzyskają od 2022 r. możliwość odliczenia od dochodu części wydatków remontowych. Nowa ulga zmniejszy tym samym ciężar finansowy dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego w postaci zabytkowych budynków - takie były założenia autorów ustawy.

Zgodnie z definicją ustawową na potrzeby podatku dochodowego zabytkiem nieruchomym są:

  • dzieła architektury i budownictwa,
  • dzieła budownictwa obronnego,
  • obiekty techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi

 

Ulga na zakup zabytkowego budynku

 Ulga na remont zabytku będzie obejmować także część wydatków poniesionych na zakup zabytkowej nieruchomości. Ważne jednak, aby zakupiony obiekt był wpisany do rejestru zabytków.

Właściciel lub współwłaściciel według art. 26 hb ust. 2 ma jednak obowiązek przedstawić:

  • pisemne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na remont
  • uwzględnić zalecenia konserwatora, gdy nieruchomość znajduje się w ewidencji zabytków

Wydatki tego rodzaju mają przewidziany limit w wysokości iloczynu kwoty 500 zł i metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytkowego budynku tj. 500 zł razy  liczba metrów kwadratowych, z górną granicą 500 tys. zł. Cena zakupu przekraczająca limit nie wyklucza skorzystania z odliczenia, tylko w takim przypadku jedynie część kosztów nabycia będzie kwalifikowała się do ulgi.

Warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi na zakup zabytku jest jednak poniesienie następnie wydatków remontowych.  Cena remontu i napraw może wynosić nawet symboliczną złotówkę.

Czytaj też: Przedsiębiorcy apelują do rządu, by wycofał się z Polskiego Ładu>>

 Co więcej - dwa rodzaje wydatków mają odrębne limity, co oznacza, że zakup i remont zabytku maksymalnie może zapewnić odliczenie od podstawy opodatkowania 500 tys. zł oraz 50% kosztów remontowych.

 Skorzystanie z ulgi na zakup zabytku nie wyklucza także możliwości amortyzowania nieruchomości, jeżeli będzie ona stanowić budynek użytkowy.

Kto może skorzystać z ulgi?

W zasadzie wszyscy zatrudnieni na umowie o pracę, zlecenia i o dzieło. Mogą z niej skorzystać podatnicy- przedsiębiorcy rozliczający się w systemie liniowym, a także emeryci.

Ponadto ulga ta obejmuje członków zarządu, rady nadzorczej spółek.

Jak potwierdzają doradcy podatkowi, tzw. Polski Ład w nagrodę za nabycie i konserwację zabytków pozwala obniżyć właścicielowi dochód do zera i a nawet nie płacić PIT. Tymczasem przy innych ulgach, np. rehabilitacyjnej, jest limit ale ulga na zabytek takiego limitu odliczenia nie ma.