Od stycznia 2022 roku podatnicy mają możliwość dokonania odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy, odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo – rozwojowej stanowi co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy.

 

Rozliczenie ulgi na innowacyjnych pracowników

Zgodnie z ustawą o PIT, aby pracodawca będący płatnikiem mógł skorzystać ze wspomnianej ulgi, innowacyjni pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych lub otrzymywać wynagrodzenia z tytułu praw autorskich. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi powinni prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy na potrzeby działalności B+R. Zastosowanie ulgi ma miejsce w momencie dokonywania wpłaty zaliczek na podatek do urzędu skarbowego.

Zobacz również: MF łagodzi zasady Polskiego Ładu, ale wbrew przepisom >>

Czytaj: Jakie składniki wynagrodzenia można rozliczyć w ramach ulgi B+R? >

Niższe zaliczki na podatek dochodowy

Ulga daje możliwość pomniejszenia kwot wspomnianych zaliczek o:

  • iloczyn stawki podatkowej 17 proc. oraz kwoty wynagrodzenia nieodliczonej w ramach ulgi B+R, dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej;
  • iloczyn stawki podatkowej 19 proc. oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R, dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

 

Skutki utraty prawa do ulgi

Odliczenie jest możliwe od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył swoje zeznanie podatkowe, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej. Ma on prawo do skorzystania z tego odliczenia do końca roku podatkowego. Warto zwrócić także uwagę na to, że w przypadku utraty prawa do odliczenia w ramach ulgi, koniecznym stanie się doliczenie kwot poprzednio odliczonych w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy. Podsumowując, ulga na innowacyjnych pracowników to rozwiązanie, którego założeniem jest wsparcie tych przedsiębiorców, którzy w danym roku nie mogli skorzystać z odliczenia w ramach ulgi B+R.

Marek Gwóźdź, ekspert ds. podatków bezpośrednich, counsel w ID Advisory