KPMG w Polsce, jak co roku w styczniu, zaprosiło do udziału w Kongresie Podatków i Rachunkowości. Tematem tegorocznej edycji były najnowsze zmiany podatkowe i praktyka rachunkowa, a także transformacja cyfrowa w funkcji finansowej. Serwis Prawo.pl, Przegląd Podatkowy i wydawnictwo Wolters Kluwer Polski byli patronami medialnymi kongresu.

 

Dwie ścieżki tematyczne Kongresu KPMG

Otwierający Kongres Stacy Ligas, senior partner KPMG w Polsce i Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego, zwracali uwagę tegoroczny kongres odbywa się w wyjątkowym czasie dla firm i podatników, związanym z wejściem w życie z przepisami Polskiego Ładu. Podkreślali również istotną rolę transformacji cyfrowej w zarządzaniu podatkami i finansami firm. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano sesje merytoryczne w dwóch równoległych ścieżkach.

Pierwsza z nich dotyczyła najnowszych zmian podatkowych i praktyki rachunkowej. W tej części omówione zostały trendy oraz praktyczny przewodnik działań w obszarach podatkowym i rachunkowym - zaczynając od kwestii podatków dochodowych i ubezpieczeń społecznych, podatku od towarów i usług, faktur ustrukturyzowanych czy akcyzy. Nie zabrakło również kwestii związanych z cenami transferowymi, strukturami holdingowymi i finansowymi oraz podatkami międzynarodowymi. Druga ścieżka dotyczyła transformacji cyfrowej w funkcji finansowej.

 

Rozliczenia CIT wymagają szczególnego podejścia

Jednym z tegorocznych wyzwań dla firm jest obowiązek rozliczania podatku minimalnego. Przemysław Szywacz, partner w KPMG w Polsce, zwracał uwagę, że potencjalnymi podatnikami tego podatku nie są wcale największe podmioty. Do płacenia dodatkowej daniny mogą być bowiem zobowiązani polscy podatnicy CIT (w tym także podatkowe grupy kapitałowe) oraz zakłady podmiotów zagranicznych bez względu na wysokość przychodów. O problemie pisaliśmy m.in. w tekście pt. W obawie przed podatkiem minimalnym, firmy będą ciąć zatrudnienie >>

Ekspert KPMG podkreślał jednocześnie konieczność weryfikacji podlegania opodatkowaniu podatkiem minimalnym, jeśli:

  • poniesiona została strata ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, lub
  • wskaźnik dochodowości ze źródła przychodów innych niż zysków kapitałowych jest nie większy niż 1 proc.

Podatek minimalny wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania i – co istotne - jest płatny w ujęciu rocznym, bez konieczności płacenia zaliczek w ciągu roku.

Wojciech Majkowski, partner w KPMG przypomniał m.in. z kolei o obowiązku złożenia do końca stycznia br. sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- Obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Sprawozdanie zawiera określone dane podmiotu oraz informacje o wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w określonych terminach. Dokument trzeba złożyć do 31 stycznia 2022 r. w formie elektronicznej – tłumaczył Wojciech Majkowski. Oznacza to, że sprawozdanie składane teraz będzie dotyczyło rozliczeń i płatności dokonywanych w 2020 roku.

 


PIT – składka zdrowotna i zmiany formy opodatkowania

Największym wyzwaniem w zakresie rozliczeń PIT są z kolei nowe zasady obliczania składki zdrowotnej, a także wybór właściwej i korzystnej formy opodatkowania. Podczas kongresu mówili o tym Mateusz Kobyliński, partner KPMG oraz Arkadiusz Gliniecki i Wojciech Piotrowski, dyrektorzy w KPMG.

Eksperci zwracali uwagę na różny poziom składki zdrowotnej. Wynosi ona: 9 proc. dochodu przy zasadach ogólnych, 4,9 proc. dochodu przy podatku liniowym, w przypadku ryczałtu jest to z kolei od ok. 330 zł do 970 zł). Podkreślali także, że zauważalny jest wzrost zainteresowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, chociaż oczywiście ta forma opodatkowania nie jest dostępna dla wszystkich podatników.