Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek...
Krzysztof Koślicki
16.07.2018
PIT
System monitorowania przewozu towarów akcyzowanych będzie uzupełniony o lokalizatory albo...
Krzysztof Sobczak
14.07.2018
Akcyza
Senat w piątkowym głosowaniu nie zaproponował żadnych poprawek do nowelizacji Ordynacji podatkowej...
13.07.2018
Ordynacja
Nowe regulacje zmienią zasady prezentacji porównań prognoz finansów z programami Komisji...
Krzysztof Koślicki
13.07.2018
Finanse publiczne
Przepisy o podzielonej płatności tzw. split paymencie obowiązują od początku lipca. Ministerstwo...
Krzysztof Koślicki
13.07.2018
VAT
Eksperci zwracają uwagę, że przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi mogą być niezgodne z prawem...
Iwona Kaczorowska
12.07.2018
VAT
Serwer nie jest aparaturą naukowo-badawczą. Wydatki na jego wynajęcie nie mogą być uznane za koszty...
Krzysztof Koślicki
12.07.2018
CIT
Sprawozdanie dotyczące przekazania pieniędzy na działalność charytatywno-opiekuńczą nie może być...
Anna Olbrych
12.07.2018
PIT Podatek od spadków i darowizn
Przepis jest jasny. Kwota ryczałtu obejmuje wszelkie wydatki związane z użytkowaniem służbowego...
Anna Olbrych
11.07.2018
PIT
Podatnik, który dopłacił za użytkowanie wieczyste w wyniku sądowego wyroku, rozliczy ten wydatek na...
Anna Olbrych
11.07.2018
CIT
Żaden z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie reguluje wprost zagadnienia opodatkowania...
Radosław Kowalski
11.07.2018
VAT
Samorządy będą mogły spłacać zadłużenie nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Zobowiązania,...
Krzysztof Koślicki
11.07.2018
Finanse publiczne
Ustawa o VAT będzie znowelizowana. Zostaną wprowadzone nowe regulacje dot. wystawiania faktur....
Krzysztof Koślicki
11.07.2018
VAT
Zdaniem Janusza Cichonia, byłego wiceministra finansów, istnieje duże ryzyko wycieku danych...
Krzysztof Koślicki
11.07.2018
Ordynacja
Podatnicy CIT mają obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. U...
Krzysztof Koślicki
10.07.2018
CIT Rachunkowość
Wprowadzenie od 1 lipca br. mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymentu powoduje wiele...
Krzysztof Koślicki
10.07.2018
VAT
Jeśli podatnik udzieli pożyczki, którą otrzyma spółka, w której wspólnikiem jest małżonka, to nie...
Anna Olbrych
10.07.2018
PIT
Nowo przyjęta ustawa ma na celu zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Podatek ma być...
Ewelina Olszewska
10.07.2018
Podatki i opłaty lokalne
Podatnicy CIT mają obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. U...
Krzysztof Koślicki
10.07.2018
Rachunkowość
Przesunięcie nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego ma charakter...
Marek Sondej
09.07.2018
PIT
Do tej pory organy podatkowe stosowały tzw. miękkie sposoby na przypominanie podatnikom o obowiązku...
Krzysztof Koślicki
09.07.2018
VAT
Z ordynacji podatkowej wynika, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach...
Aleksandra Partyk
09.07.2018
Ordynacja
Urządzeniem przemysłowym można nazwać jedynie taką maszynę, która jest wykorzystywana w przemyśle....
Anna Olbrych
06.07.2018
CIT
Termin na złożenie CIT-TP i PIT-TP mija z końcem września. Ministerstwo Finansów zmieniło wzory...
Krzysztof Koślicki
06.07.2018
CIT PIT
Będzie ona badać i oceniać prawidłowości działań poprzedniego rządu w związku z zapewnieniem...
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2018
VAT
19 lipca br. wejdą w życie wyczekiwane przepisy umożliwiające m.in. korzystniejsze podatkowo...
Adam Ossowski
06.07.2018
PIT
Dwa rozporządzenia wprowadzają nowe wzory deklaracji służących do rozliczenia podatku od towarów i...
Krzysztof Koślicki
06.07.2018
VAT
Od trzydniowej blokady konta nie będzie można się jednak odwołać. Sposób obliczania terminów w...
Krzysztof Koślicki
06.07.2018
Ordynacja
Znamy się tylko z widzenia i jedno o drugim nic nie wie – śpiewali przed laty Trubadurzy. Tekst...
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
PIT
W obowiązującej ordynacji podatkowej rutynowe sprawy dotyczące 100 zł muszą być prowadzone na...
Etel Leonard
05.07.2018
Ordynacja