Z początkiem stycznia z katalogu wolnych zawodów w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zostali wykluczeni nauczyciele świadczący usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny. To dobra zmiana – w praktyce oznacza bowiem, że nie muszą już oni opodatkowywać przychodów stawką 17 proc. Mogą stosować niższą, która wynosi 8,5 proc. i dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85). Ma ona także zastosowanie do rozliczeń przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, wyższych, a także pozaszkolnych form edukacji, w tym szkół języków obcych.

PORADNIK: Polski Ład: Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej >

Korepetycje i lekcje na godziny z 8,5-proc. podatkiem od przychodów

Jak tłumaczy Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KiB, dotychczas osoby świadczące usługi z zakresu edukacji miały rozterki, czy w ich przypadku zastosowanie znajdzie stawka 17, czy 8,5 proc. Problemem było określenie, czy np. native speaker, który nie ma wykształcenia pedagogicznego, nie jest nauczycielem w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w trakcie prowadzenia zajęć języka angielskiego, albo jak traktować nauczyciela np. gry na instrumencie.

- Z uwagi na fakt, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia nauczyciel, interpretacje wydawane przez Krajową Informację Skarbową nawiązywały często do definicji z ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, gdzie za nauczyciela bez bliższego określenia rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 – wyjaśnia Patrycja Kubiesa. Chodzi tu o zatrudnionych w:

Fiskus często pozytywnie rozpatrywał ten aspekt. Przykładem jest pismo z 4 czerwca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.271.2021.2.ISL. Dotyczyło ono wnioskodawczyni, która świadczyła również usługi z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej - prowadziła indywidualne zajęcia muzyczne dla osób fizycznych - z gry na instrumencie, rytmiki, czy kształcenia słuchu. Zajęcia odbywały się online lub w domu klienta i miały na celu rozwijanie zainteresowań i pasji klientów. Nie prowadziły jednak do zdobycia dyplomu, czy certyfikatu. Wnioskodawczyni nie posiadała wykształcenia pedagogicznego, nie pracowała też w żadnej szkole. Świadczone przez usługi z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej zostały sklasyfikowane według PKWiU 85.52.19.0. Miała więc prawo do opodatkowania w formie ryczałtu.

 


Czasami ryczałt może się nie opłacać

Zasady ogólne (PIT według skali podatkowej – 17 lub 32 proc.) w niektórych sytuacjach mogą być jednak korzystniejsze niż ryczałt.

- Wybór zryczałtowanej stawki w wysokości 8,5 proc. przychodów zamiast 17-proc. podatku dochodowego za na zasadach ogólnych, nie jest dobrym pomysłem, kiedy np. prowadzimy prywatne przedszkole i zatrudniamy 16 osób na pełny etat, bo to oznacza rezygnację z ujmowania kosztów wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, nie mówiąc już o kosztach wyposażenia, materiałach dydaktycznych, czynszu, środkach czystości i pozostałych usługach – tłumaczy Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.

Czytaj: Polski Ład - o co pytają pracownicy >

Jej zdaniem, ryczałt będzie złym pomysłem także wtedy, kiedy prowadzimy szkołę języków obcych, zatrudniając dwóch lektorów na umowę zlecenia lub umowę B2B i właśnie dostaliśmy fakturę za energię elektryczną wyższą o 500 proc. Podatek musielibyśmy zapłacić od przychodów, nikogo nie interesują nasze koszty, a w dodatku czeka nas zapłata składki zdrowotnej – również zryczałtowanej, nie mającej nic wspólnego z naszym dochodem lub stratą i z całą pewnością wyższej niż 270,90 zł miesięcznie – zaznacza Agnieszka Czernik.

 

Korzystna forma opodatkowania dla nauczycieli

Nauczyciele uzyskujący dochody ze stosunku pracy (np. w liceum ogólnokształcącym), jednocześnie udzielający korepetycji, powinni natomiast przede wszystkim zastanowić się, jak wygląda suma ich dochodów (z pracy i z korepetycji) w zeznaniu podatkowym, składanym za dany rok podatkowy. Jeżeli dochód ten nie przekracza 120 tys. zł, to warto się zastanowić nad pozostaniem przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jeżeli suma dochodów w ujęciu rocznym przekroczy 68 412 zł, ale nie przekroczy 133 692 zł, możemy skorzystać dodatkowo z ulgi dla klasy średniej. Pozostają do rozważenia jeszcze takie kwestie jak wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz ulgi i odliczenia (w tym na dzieci).

- W przypadku comiesięcznej zapłaty składki zdrowotnej, warto postawić sobie z kolei pytanie, czy przy naszych dochodach z korepetycji wynosić ona będzie 270,90 zł miesięcznie (9 proc. x 3010 zł), czy też więcej. Ryczałt płacony według stawki 8,5 proc. od przychodów to brak prawa do uwzględnienia kosztów w naszym rachunku podatkowym. Brak kosztów przejazdów do uczniów, brak kosztów zakupu laptopa, połączeń telefonicznych, literatury fachowej, wydawnictw audiowizualnych – zaznacza Agnieszka Czernik.

Zobacz więcej: Coraz mniej czasu na zmianę formy opodatkowania, a niepewność rośnie >>