Według Karty Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz socjalny zależy od kwoty bazowej określanej właśnie w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej - czyli ustawie okołobudżetowej.

 

Nauczycielskie wynagrodzenia wzrosną o 145 zł>>

 

Kwota bez zmian

Kwota odpisu wynosi 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.

Z założenia, dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2020 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2013 r. (tj. 2 717,59 zł.). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2989,35 zł.

 

 

Jakie są warunki otrzymania świadczenia z tytułu "wczasów pod gruszą"? >>