Na problem zmiany zasad korzystania z ryczałty od przychodów zwrócił uwagę jeden z naszych Czytelników w ramach prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX drugiej już edycji akcji „Poprawmy prawo”. Sprawa jest istotna, dotyczy bowiem tysięcy podatników. Ma ona znaczenie zwłaszcza teraz, w momencie wejścia w życie Polskiego Ładu i niedalekiego terminu na zmianę formy opodatkowania i przejście np. z zasad ogólnych na ryczałt, czy z umowy o pracę na działalność gospodarczą.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu >

Opodatkowanie w formie ryczałtu dostępne nie dla każdego

Chodzi o art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z jego treścią, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zdaniem naszego Czytelnika, przepis ten powinien zostać wykreślony.

- Tak błyskawiczne i daleko idące zmiany dokonywane w ostatnich latach przez ustawodawcę (chociażby poprzez pakiet zmian podatkowych pod nazwą Polski Ład) nie pozwalają podatnikom na dostosowanie się do tych zmian już od następnego roku, tj. w momencie, w którym zmiany te wchodzą w życie, co uniemożliwia im dokonania optymalnego dla nich sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów w świetle nowych przepisów – uzasadnia swoje racje Czytelnik.

 

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Sprawdź  

Dodaje także, że usunięcie wskazanego punktu spowoduje zrównanie możliwości wyboru ryczałtu z wyborem podatku liniowego patrząc przez pryzmat "przechodzenia" podatnika z umowy o pracę na prowadzenie działalności gospodarczej (zob. art. 9a ust. 3 z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie już w 2010 roku ustawodawca zdecydował się na wykreślenie analogicznej przesłanki dotyczącej do podatku liniowego.

Zobacz w LEX: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2022 r. >

- Nie sposób doszukiwać się w obecnym stanie prawnym argumentów, które w jakikolwiek sposób racjonalizowałyby istnienie wskazanych dysproporcji pomiędzy możliwościami dokonania powyższych wyborów, a oczekiwanie od podatników, że będą oni w stanie przewidywać na dwa lata do przodu zamiary ustawodawcy, tak aby mogli mieć realny wybór pomiędzy każdym z istniejących sposobów opodatkowania swoich dochodów, jest zdecydowanie zbyt krzywdzące i poddaje w wątpliwość jakość stanowionego przez niego prawa – argumentuje Czytelnik.

 

Istotny problem dla wielu zawodów, także informatyków

Problem jest istotny dla wielu podatników. Dotyczy np. informatyków, ale także wielu innych zawodów. Przy okazji wprowadzenia Polskiego Ładu resort finansów zdecydował się bowiem upowszechnić rozliczanie podatku w formie ryczałtu od przychodu. Od stycznia 2022 r. obowiązują więc nowe, niższe stawki ryczałtu. Przedstawiciele zawodów medycznych mogą rozliczać o 14-proc. stawkę podatku (wcześniej 17 proc.). Stawka dla zawodów technicznych (m.in. architektów) została z kolei obniżona do 14 proc. (wcześniej 17). Programiści mogą z koeli płacić ryczałt według 12-proc. stawki.

- Biorąc pod uwagę programistów, informatyków, którzy mają niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a zazwyczaj faktury sprzedaży wystawiają na jednego, dwóch kontrahentów, to przejście na ryczałt od nowego roku może okazać się znaczną oszczędnością. Ekspertka podaje także przykład przedsiębiorcy, który wystawia co miesiąc fakturę na 20 tys. zł netto. Jego jedynym kosztem w działalności jest abonament za telefon i usługa księgowa, o wartości w sumie 400 zł netto. W przypadku formy opodatkowania jaką jest podatek liniowy łączne zobowiązanie wyniosłoby około 4684 zł. Przy ryczałcie po Polskim Ładzie spadnie ono do niecałych 3 tys. zł.

 

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Sprawdź  

Jednak przepis, na który zwraca uwagę nasz Czytelnik, powoduje, że z tych udogodnień nie zawsze da się skorzystać. Jak tłumaczyła bowiem w rozmowie z Prawo.pl Marta Larwa, starszy konsultant w People Advisory Services EY Polska, stosowanie atrakcyjnego ryczałtu będzie obarczone pewnymi ograniczeniami czasowymi. Zmiana prawa wydaje się zatem uzasadniona.

- Współpracując z byłym pracodawcą, z opodatkowania ryczałtem można skorzystać dopiero po dwóch latach. Takiego ograniczenia nie ma, jeśli podejmuje się współpracę z innym podmiotem. Czy to ograniczenie spowoduje zwiększenie rotacji pracowników? Czy pracodawcy uda się ich utrzymać? – zastanawiała się ekspertka.

Czytaj w LEX: Odliczenia od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wykazywanie w dokumentacji podatkowej >

Zwracała także uwagę, że zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie od wielu lat. Liczba ofert pracy w tej branży stale rośnie, podobnie jak popyt na ekspertów posiadających określone kwalifikacje i kompetencje. Konkurencyjność na rynku już teraz jest bardzo wysoka. Teraz, dodatkowym utrudnieniem w utrzymaniu pracowników i pozyskaniu nowych mogą okazać się nowe przepisy prowadzane w ramach programu Polski Ład. Atrakcyjność ryczałtu dla informatyków może się więc okazać dużym zagrożeniem dla firm, które zatrudniają tych specjalistów. Ci, którzy będą chcieli skorzystać z ryczałtu, mogą bowiem poszukiwać nowych miejsc pracy.

Zobacz więcej: Informatycy, by skorzystać z Polskiego Ładu, będą musieli zmienić pracę >>