Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego podała informacje w sprawie organizacji egzaminu pisemnego w maju i czerwcu 2022 r. oraz ustnego w maju br.

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Komisja poinformowała, że zakończyła przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do części pisemnej egzaminu zaplanowanej na maj i czerwiec.

Jednocześnie Komisja Egzaminacyjna wskazała, że wpłynęło bardzo dużo wniosków o dopuszczenie do egzaminu.

- Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów – wpłynęło ponad 1600 wniosków o dopuszczenie do egzaminu, nie przewidujemy uzupełniającej rekrutacji dla osób, których wnioski wpłynęły lub zostały złożone po terminie – czytamy w informacji podpisanej przez  prof. dr hab. Jadwigę Glumińską–Pawlic, przewodniczącą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i  Agnieszkę Sobczyńską, sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Komisja prosi kandydatów o uzbrojenie się w cierpliwość. Wyjaśnia, że wnioski muszą zostać zarejestrowane i sprawdzone, a to wymaga czasu.

Zobacz również: Liczba kontroli podatkowych spada, ale także ich skuteczność >>

W przypadku braków formalnych, Komisja będzie się kontaktować z kandydatami.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu na doradcę podatkowego. Ważne wydarzenie dotyczące międzynarodowej działalności KRDP >

Maj bez egzaminu ustnego

Ponadto, Komisja poinformowała, że z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń na egzaminy pisemne – w maju br. część ustna egzaminu nie będzie przeprowadzana.

Warto przypomnieć, że już wcześniej Komisja informowała, że zdawalność egzaminów na doradcę podatkowego na przestrzeni ostatnich lat  wynosi około 30 proc. mimo, że pytania są jawne. Wniosek z tego taki, że kandydaci powinni skupić się bardziej na literze prawa a nie samych pytaniach.

Obecnie egzamin zawiera około 1500 pytań testowych, 1300 pytań otwartych oraz 45 zadań. Egzamin obejmuje 100 pytań jednokrotnego wyboru oraz jedno zadanie egzaminacyjne (sporządzenie projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu).

 

Duże zainteresowanie dostępem do zawodu

Warto zwrócić uwagę jak kształtowało się zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego w poszczególnych latach. Z danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że systematycznie ono rosło. W 2009 r. do egzaminu pisemnego przystąpiło 980 osób, do ustnego 776 osób, a zdało te egzaminy 237 osób. 10 lat później, tj. w 2019 r. statystyka wyglądała już tak, że do egzaminu pisemnego przystąpiły 2833 osoby, do ustnego 1208 a zdało te egzaminy tylko 215 osób. Widać rosnące zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych >

W 2021 r. odbyła się jedna sesja w maju. Najnowsze dane, dotyczące 2021 roku przedstawiają się następująco – złożono 1243 wniosków o dopuszczenie do egzaminu pisemnego, do ustnego przystąpiło 831 osób a zdały te egzaminy 134 osoby. Rok ten, jak i poprzedni były jednak trudne z uwagi na obostrzenia covidowe.