Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Po raz kolejny postanowiliśmy wskazać rządzącym i ustawodawcy problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić.

Podobnie jak z ubiegłym roku, pisaliśmy o przepisach wymagających poprawy – lukach prawnych, regulacjach niejasnych, sprzecznych ze sobą, z konstytucją czy prawem UE. Problematyczne prawo dotyka i zwykłych ludzi, i biznesu. Niestabilne przepisy dezorganizują życie społeczne i gospodarcze, destabilizują państwo. Część regulacji udaje się poprawić, ale… w ich miejsce pojawiają się zaraz kolejne buble. Są też problemy, które ustawodawca dawno powinien był rozwiązać, ale tego nie robi.

Do udziału w akcji zaprosiliśmy także naszych Czytelników. Zgłoszenia można było dokonać w specjalnym formularzu do 31 grudnia 2021 r. Najlepszym trzem zgłoszeniom przyznaliśmy dostęp do LEX OMEGA z wybranym modułem KOMENTARZE – ważny do 31 stycznia 2023 roku.

Nagrody otrzymali:

- Iga Jastrowicz, aplikantka radcowska, ORA Wrocław, za zwrócenie uwagi, że rząd chciał wyłączyć z limitów w sklepach osoby zaszczepione i nawet to szumnie obwieszczał, ale… z przepisów to nie wynikało. Wszyscy inni mogli zaszczepionych z limitów wyłączać (kina, siłownie, kościoły), a placówki handlowe i poczta – nie. Po naszej publikacji przepis został zmieniony.

Zobacz również: Zaszczepieni od 15 grudnia nie są wliczani do limitów w sklepach >>

- Łukasz Głowski, zgłosił z kolei, że Polski Ład spowodował, że nie jest możliwe przejście na ryczałt, jeśli podatnik będzie współpracował z byłym pracodawcą i to aż przez dwa lata!!! Absolutny bubel. Napisaliśmy o tym w tekście pt. Ryczałt ma być korzystny, ale trudno z niego skorzystać >>

- Paweł Przełomski, adwokat, kancelaria Ząbkiewicz&Przełomski, zauważył, że mamy bardzo słabe prawo do obrony. Z przepisów k.p.k. wynika, że pełnomocnik osoby zatrzymanej, której nie przedstawiono jeszcze zarzutów, nie może wziąć udziału w przesłuchaniu pokrzywdzonego, gdyż udział może wziąć tylko obrońca. A o obrońcy może być mowa dopiero wtedy, gdy podejrzanemu przedstawi się zarzut… Tak więc osoba zatrzymana nie ma się jak bronić.

Więcej na ten temat: Pełnomocnik zatrzymanego czy obrońca - przepisy ograniczają prawo do obrony >>