Święta za pasem. Firmy dekorują swoje siedziby. Wydatki na zakup choinek i bombek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne.
Krzysztof Koślicki
19.12.2018
CIT PIT
Wydatki związane ze służbowym wyjazdem przedsiębiorcy mogą być kosztem uzyskania przychodów. Rodzaj i klasa środka transportu nie mają znaczenia. Odliczyć można m.in. koszty noclegu, parkingu, bilety. Z najnowszego stanowiska resortu finansów wynika jednak, że wyjątkiem jest wyżywienie.
Krzysztof Koślicki
19.12.2018
PIT
Od stycznia 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania bitcoinów. Ministerstwo Finansów chciało uprościć i uatrakcyjnić rynek walut wirtualnych w Polsce. Jednak zdaniem ekspertów, niektóre zmiany są wręcz niekorzystne dla podatników.
Krzysztof Koślicki
18.12.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Urzędnikom Ministerstwa Finansów brakuje konsekwencji. Z jednej strony chcą ułatwić przedsiębiorcom odzyskanie nadpłaconego podatku, z drugiej planują rozwiązania mające zniechęcić firmy do dyskusji. Podatnik musi zachować wzmożoną czujność – pisze Robert Nogacki z kancelarii Skarbiec.
Robert Nogacki
17.12.2018
Ordynacja
Nowelizacja przepisów nie ominie podatku u źródła. Nowe zasady będą dotyczyły rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany od należności wypłacanych do zagranicznych podmiotów. Chodzi przede wszystkim o odsetki, dywidendy, należności licencyjne i usługi niematerialne.
Iwona Kaczorowska
17.12.2018
CIT PIT
Gdyby nie dobrze zorganizowany zakład pracy, to zadowolony klient nie zostawiałby kelnerowi czy krupierowi w kasynie napiwku. Choć ta gratyfikacja nie jest wynagrodzeniem za pracę, to ma nierozerwalny związek ze świadczeniem pracy. Jest więc przychodem ze stosunku pracy - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
16.12.2018
PIT Ubezpieczenia społeczne
Opodatkowaniu PIT podlegają zarobki pochodzące z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy nie wymieniają tam jednak hodowli węży boa dusicieli. Oznacza to, że dochody z tego tytułu nie podlegają PIT, co potwierdził w interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
15.12.2018
PIT
Do przepisów ustawy o VAT mają zostać wprowadzone nowe definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia, emisji bonu oraz transferu bonu. Zmieni się także moment powstania obowiązku podatkowego. Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów.
Krzysztof Koślicki
14.12.2018
VAT
Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzają nowe zasady kontroli na legitymację. Łatwiej będzie również skontrolować podatnika pod jego nieobecność. Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów.
Krzysztof Koślicki
14.12.2018
Ordynacja Prawo gospodarcze
Zagadnienie zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia od dawna wywoływało emocje. Istniejące w orzecznictwie rozbieżności w tym zakresie przecięła niedawna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Iwona Kaczorowska
14.12.2018
Ordynacja
Ministerstwo Finansów chce przekazać część uprawnień administracji skarbowej w zakresie kontroli i wystawiania mandatów karnych skarbowych za sprzedaż poza kasą fiskalną innym służbom, m.in. Państwowej Inspekcji Handlowej i Straży Miejskiej – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.
Grażyna J. Leśniak
14.12.2018
VAT
Potrzebne jest uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych firm. Dobrym rozwiązaniem może być...
Krzysztof Koślicki
13.12.2018
VAT
Właściciele spółek, biur rachunkowych i doradcy podatkowi już teraz powinni przygotować się do obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy. W pierwszej kolejności trzeba określić beneficjentów rzeczywistych.
Iwona Kaczorowska
13.12.2018
Finanse
Firmy, które organizują spotkania świąteczne dla pracowników i wręczają im prezenty, muszą brać pod uwagę ewentualne skutki podatkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest naliczenie PIT. Ważne jest, z jakiego źródła upominki zostały sfinansowane. Liczy się także ich wartość.
Krzysztof Kulasza Krzysztof Koślicki
13.12.2018
PIT Prawo pracy
Zaległości podatkowe umarzano przedsiębiorcom dowolnie i łamiąc prawo - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, która zbadała dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych gmin. Izba nie wyklucza występowania przy tym mechanizmów korupcjogennych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.12.2018
Finanse samorządów
Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części pensji, trzeba ją dokładnie określić. Potwierdza to najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
13.12.2018
PIT Prawo pracy
Prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości stanowi duże wyzwanie dla firm. Przepisy są nieprecyzyjne i trudne do zastosowania. W rezultacie ponad połowa firm płaci tę daninę w za dużej wysokości – wynika z raportu Ayming Polska pt. Podatek od nieruchomości. Grunt to rozliczyć go prawidłowo.
Krzysztof Koślicki
12.12.2018
Podatki i opłaty lokalne
Bardzo obecnie aktywny w mediach i przed komisjami doradca podatkowy Witold Modzelewski bez oporów rozdaje razy na lewo i prawo. Gdyby zdecydował się zachować w tym pewien umiar, miałby szanse na uniknięcie ciosu, bo ta maczuga w końcu trafi także w jego głowę.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
VAT
Mam nadzieję, że szok, który wywołały zeznania przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT na temat pewnej pani będącej „społeczną doradcą” z zagranicznego biznesu podatkowego, którą na Świętokrzyską 12 wprowadził minister Rostowski, i jej udziału w tworzeniu przepisów na temat tego podatku, będzie miał otrzeźwiający wpływ na opinię publiczną
Witold Modzelewski
12.12.2018
Ordynacja VAT
Podatnicy, którzy po Nowym Roku będą przenosić swój majątek do innego państwa, zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia, czyli tzw. exit tax. Dla większości wyniesie on 19 proc. Dodatkową daninę zapłacą także osoby fizyczne, mimo że przepisy unijne tego nie wymagają. Możliwe będzie rozłożenie na raty i zwrot podatku.
Krzysztof Koślicki
12.12.2018
CIT PIT
Sam fakt oklejenia samochodu reklamą firmy nie świadczy o wyłącznym wykorzystywaniu go do celów działalności gospodarczej. Nawet w takiej sytuacji muszą być spełnione warunki ustawowe. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Anna Olbrych
11.12.2018
VAT
Styczeń 2019 roku przyniesie wiele zmian w prawie podatkowym. Warto o nich porozmawiać, by nie wpaść w pułapkę i nie narazić się na kary karne skarbowe. Okazją będzie IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG.
Iwona Kaczorowska
11.12.2018
CIT PIT

Podatki uproszczone, ale tylko w teorii

Ordynacja Domowe finanse CIT PIT Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów realizuje program 3xP. Prawo podatkowe ma być proste, przejrzyste i przyjazne. W tym celu od stycznia 2019 roku zmieni się bardzo dużo przepisów. Eksperci zwracają uwagę, że firmy zapłacą wyższe daniny. Krytykowany jest też sposób nowelizowania prawa.
Krzysztof Koślicki
11.12.2018
Ordynacja Domowe finanse CIT PIT Prawo gospodarcze
Podatki, rzec by się chciało, to stały element krajobrazu. Ale z tą stałością bywa różnie. Z jednej strony podatki są, były i będą, ale przecież cały czas się zmieniają. Zmieniają się realia, w których podatki są nakładane, zmienia się polityka podatkowa państw, zmienia się poziom skomplikowania procesów gospodarczych. Prawo próbuje za nimi nadążyć.
Michał Goj Agnieszka Tałasiewicz
10.12.2018
Ordynacja
Naczelny Sąd Administracyjny ma wątpliwości, czy krajowa regulacja w zakresie tzw. ulgi za złe długi jest zgodna z unijną dyrektywą. W konsekwencji zadał dwa pytania prejudycjalne, które dotyczą polskich ograniczeń w korzystaniu z ulgi za złe długi.
Anna Olbrych
10.12.2018
VAT
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom mieszkań nie podlega VAT. Od wydatków firmy związanych z najmem nie można zatem odliczyć podatku. Tak uważa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zdania ekspertów są jednak podzielone. Część z nich uważa, że nabywana usługa najmu jest związana z działalnością gospodarczą najemcy.
Krzysztof Koślicki
10.12.2018
VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
Minister nauki Jarosław Gowin poinformował o podjęciu działań w celu zapewnienia studentom na studiach stacjonarnych i ich rodzicom dokonanie odpisów od podatku ponoszonych przez nich kosztów kształcenia w szkołach niepublicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2018
Sąd dowiedział się, kto dokonał wymiany żarówki, wiedział wszystko o okolicznościach, w związku z tym powinien był zażądać doprecyzowania kwestii tego, kto był wykonawcą tej usługi: czy przedsiębiorstwo, czy też człowiek ten zrobił to zupełnie na własny, prywatny rachunek – tłumaczy Sławomir Sadocha, doradca podatkowy specjalizujący się w postępowaniach podatkowych.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2018
Ordynacja VAT
Stabilne finanse publiczne i poprawa ściągalności podatków – to główne osiągnięcia Ministerstwa Finansów w ciągu ostatnich trzech lat. Priorytetem resortu mają być wysoki wzrost gospodarczy i niskie bezrobocie. Przygotowywany jest także kolejny pakiet ułatwień w VAT.
Krzysztof Koślicki
07.12.2018
Ordynacja Finanse publiczne VAT
Przyjętym poglądem jest, że polskie przepisy podatkowe nie przewidują możliwości prowadzenia przez...
Iwona Kaczorowska
07.12.2018
Ordynacja
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski