Co do zasady podatnicy powinni przygotować lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file) w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego. W tym samym terminie powinni także złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie potwierdzające sporządzenie dokumentacji i rynkowość stosowanych cen transferowych, jak również deklarację TPR, tj. ujednoliconą informację o stosowanych cenach transferowych.

Dodatkowe trzy miesiące na sporządzenie dokumentacji

Podobnie jak w poprzednim roku, ustawodawca planuje jednak wydłużyć ten termin o dodatkowe trzy miesiące, co w większości przypadków, tj. podatników z rokiem kalendarzowym pokrywającym się z rokiem podatkowym, oznacza w praktyce 31 grudnia 2021 r. Jeżeli termin wypadał w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (dla podatników z tzw. łamanym rokiem), to ulegnie on przesunięciu do 30 września 2021 roku.

Podatnicy należący do dużych grup kapitałowych i zobowiązani do posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. master file) mogą również liczyć na odpowiednie odroczenie terminu dla tej dodatkowej dokumentacji – mija on w ciągu trzech miesięcy od upływa przedłużonego terminu na sporządzenie dokumentacji lokalnej. Dla podatników z rokiem podatkowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. oznacza to w praktyce konieczność posiadania takiej dokumentacji do 31 marca 2022 r.

Proponowane wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji i raportowanie cen transferowych należy ocenić pozytywnie. Daje ono chwilę wytchnienia dla podatników, którzy z jednej strony muszą borykać się ze skutkami kryzysu, a z drugiej strony muszą się zmierzyć z obiektywnie trudnym obowiązkiem dokumentacyjnym, szczególnie biorąc pod uwagę zmiany w przepisach o cenach transferowych w ostatnich latach.

Zobacz również: Więcej czasu potrzeba także na złożenie schematów podatkowych >>

Ważne raportowanie transakcji

Co więcej, w wielu przypadkach kryzys mógł wpływać na ceny transferowe, w tym na wyniki realizowane na transakcjach z podmiotami powiązanymi lub nawet na modyfikację zasad rozliczeń między spółkami z grupy. Oznacza to, że podatnicy często muszą odpowiednio zmodyfikować i uzupełnić dokumentację za 2020 rok w stosunku do lat poprzednich oraz zaktualizować posiadane analizy rynkowe do nowych warunków ekonomicznych. O tym, że poprzedni rok jest wyjątkowy dla cen transferowych, świadczy to, że OECD wydała niedawno (w grudniu 2020 r.) specjalne Wytyczne w zakresie analizy cen transferowych w warunkach pandemii COVID-19. W tym kontekście dodatkowe trzy miesiące mogą okazać się po prostu niezbędne, aby sprostać terminom.

Sławomir Buszko, Partner Associate ID Advisory