- Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami. Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów.

Akcja: Prosto i kropka

W 2018 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zainicjowało Forum Prostego Języka i Deklarację prostego języka. Inicjatywy działają pod hasłem: Prosto i kropka. Z kolei w grudniu 2020 r. Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenia, które upowszechniają prosty język.

- Z uznaniem przyglądamy się działaniom Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz upraszczania komunikacji. Prosty język jest elementem dostępności. Odpowiada na potrzeby obywateli, odbiorców usług publicznych – powiedział Marek Redźko, dyrektor generalny Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej. Przypomniał o działaniach, jakie podjęło MFiPR.

Zobacz również: Fiskus próbuje zarabiać na złym prawie >>

- Powołaliśmy Zespół prostego języka, który tworzą przedstawiciele biur i departamentów. Stworzyliśmy sieć  liderów prostego języka. Wprowadziliśmy szablon prostego i dostępnego pisma – dodał.

Deklarację mogą podpisać instytucje, które chcą dołączyć się do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach. Zainteresowani mogą zgłaszać się przez e-mail: prosty.jezyk@mfipr.gov.pl

Zobacz więcej:
Deklaracja na rzecz upraszczania języka>>
Poznaj zasady prostego języka