Pod koniec stycznia napisaliśmy, że podatnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są lub będą zarejestrowani dla celów VAT w Polsce, są zobowiązani od 1 stycznia 2021 roku ustanowić przedstawiciela podatkowego. Wykonuje on w imieniu i na rzecz podatnika jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT w Polsce. To duży problem dla firm i dodatkowe obowiązki.

Zobacz więcej: Podmioty z Wielkiej Brytanii muszą mieć w Polsce przedstawiciela podatkowego >>

Przedstawiciel podatkowy nie będzie potrzebny

Z podpisanego właśnie rozporządzenia wynika, że ustanowienie przedstawiciela nie będzie potrzebne. Minister finansów zdecydował, aby obowiązek ustanawiania przedstawiciela podatkowego nie dotyczył podatników, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium:

  1. Królestwa Norwegii albo
  2. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.