Wydana kilka dni temu interpretacja nr 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS dotyczyła kwestii obowiązku zakupu kas fiskalnych online przez sprzedawców posiłków z przyczep. Z opisu sytuacji wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przyrządzaniu kurczaków z rożna i ich sprzedaży. Sprzedaż odbywa się w przyczepie ruchomej przystosowanej do jej działalności gospodarczej. Miała jednak wątpliwości, czy musi używać kasę fiskalną w formie online.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

 

Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych

Od stycznia 2021 roku obowiązkiem używania kas fiskalnych w wersji online zostali objęci podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także podatnicy zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Zobacz również: Kolejne branże muszą wymienić kasy fiskalne >>

Sprawdź w LEX: Czy podatnik, który zacznie korzystać z kas online w dniu 1 maja 2021 r., może skorzystać z ulgi na ich zakup? >

 

Sprzedaż musi być stacjonarna

Organ podatkowy stwierdził, że sprzedaż w przyczepie ruchomej spełnia definicję placówki gastronomicznej, ale konieczne jest jeszcze określenie, czy placówka ta ma charakter stacjonarny.  

Zdaniem dyrektora KIS, przyczepa nie ma charakteru stacjonarnego. Pojazd nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w przyczepie dokonywana jest/będzie sprzedaż kurczaków z rożna). Również z punktu widzenia klientów nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

Oznacz to zatem, że podatniczka nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży na kasie online. Cały czas może używać zwykłą kasę.

Sprawdź w LEX: Czy można ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej w postaci oprogramowania na telefonie? >