Mniej kancelarii, mniejszy wybór - prawodawca zdaje się o tym nie myśleć - tak na gorąco prawnicy komentują zbliżające się zmiany. Wielu z nich wskazuje też, że to kolejna zachęta do pójścia w kierunku obsługi biznesu, gdzie i spraw w związku z pandemią jest zdecydowanie więcej i kontaktu z sądem mniej. A jak pokazują choćby dane zbierane przez adwokaturę i Krajową Radę Radców Prawnych, koronawirus postawił w najtrudniejsze sytuacji kancelarie małe, jednoosobowe i nastawione głównie na sprawy sądowe. 

Sprawa zresztą niepokoi także samorządy. W ocenie adwokatów pewnym rozwiązaniem mogłoby być przesunięcie obowiązku na styczeń 2022 r. - mają bowiem nadzieję, że wówczas sytuacja choćby z epidemią się uspokoi, liczą też na rozmowy z radcami prawnymi. Z kolei Włodzimierz Chróścik prezes KRRP mówi, że być może warto powrócić do pytania o zasadność objęcia radców prawnych tym obowiązkiem w obecnej formule. I przypomina, że przed 2015 roku przepisy zwalniały z obowiązku korzystania z kas fiskalnych, m.in. radców prawnych, którzy nie uzyskali określonego rocznego przychodu z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych (limit wynosił 20 tys. zł). - Było to rozwiązanie optymalne dla wielu kancelarii obsługujących przedsiębiorców, które incydentalnie notują przychody uzyskiwane od takich klientów - wskazuje. 

Czytaj: Ulga tylko na pierwszą kasę fiskalną>>
 

Inwestycja, za inwestycją a dochody niższe

Koronawirus kancelarii nie rozpieszcza, choć są i takie, które w trudnych warunkach epidemii sporo zyskały. Gros jednak mocno odczuła i wiosenny lockdown i trwające opóźnienia w sądach. Dotyczy to szczególnie małych kancelarii, często jednoosobowych, z mniejszych miejscowości. I czego prawnicy nie ukrywają, kolejna inwestycja - czyli kupno kasy fiskalnej online - łatwa do przełknięcia nie jest. 

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

Przypomnijmy, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przedsiębiorcy działający w określonych branżach mają ustawowy obowiązek wymiany starych kas fiskalnych na nowe kasy online (przebiega to etapami, niektóre branże musiały to zrobić od 1 stycznia, prawnicy od 1 lipca 2021 r.). Nowe regulacje przewidują też zwrot wydatków w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) nowego urządzenia, ale nie więcej niż ... 700 złotych. Ulga dotyczy trzech grup podatników:

  • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli ewidencję sprzedaży w obowiązujących terminach przy użyciu kas online;
  • u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas;
  • zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

I to główny problem, bo koszt najprostszej kasy to zdecydowanie ponad 1000 zł. Kasy online różnią od tradycyjnych tym, że zdalnie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ma to pozwalać skarbówce na lepsze monitorowanie sprzedaży.

Sprawdź w LEX: Czy słuszne jest założenie że prawo nakłada na podatnika obowiązek zakupu kasy fiskalnej wraz z momentem pierwszej sprzedaży dla klienta indywidualnego? >

- W mojej ocenie kwestia kas fiskalnych można powiedzieć postawiona jest na głowie. Dwa lata temu musiałem zakupić kasę fiskalną, rok później dowiedziałem się, że będziemy zobowiązani zakupić tym razem kasy fiskalne online, które będą obowiązywać już od lipca br. To się wiąże z kolejnymi kosztami, państwo mówi nam o zwrocie pewnej części poniesionych kosztów, ale do 700 zł. Tylko że te kasy są trzy razy droższe. Co więcej ten koszt nowej kasy - ponad 1000 zł, w mojej ocenie i w obecnej sytuacji nie ma większego uzasadnienia - mówi adwokat Filip Tohl. 

Czytaj: Podatkiem w kancelarie prawnicze? Adwokaci i radcy protestują przeciwko propozycjom MF>>

Zmiany w pandemii dobre nie są 

W jego ocenie takie dodatkowe koszty niewątpliwie uderzą w kancelarie, szczególnie te małe. - Gros kancelarii to kancelarie jednoosobowe. I utarło się, nie wiem dlaczego, że adwokaci zarabiają jakieś kokosy, a prawda jest taka, że wiele kancelarii, w czasie epidemii zostało postawionych pod ścianą. Na podstawie własnego podwórka - miasta Gorlice - mogę powiedzieć, że już w tym roku dwie z nich zawiesiły działalność. To świadczy o naszej kondycji - mówi. I dodaje, że stracą na tym sami klienci, bo mniej kancelarii na rynku to mniejszy wybór.

Sprawdź w LEX: Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej? >

Problem dostrzega też adwokat Henryk Stabla, skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej. Wskazuje jednak, że kas online nie da się już uniknąć, bo ich obowiązek wynika z ustawy o podatku VAT, która jedynie upoważniła Ministra finansów w art.145 b ust.5 do przedłużenia terminów wprowadzenia nowych kas. - Likwidacja tego obowiązku wymagałaby zmiany ustawy. W tej sytuacji otwartym jest jedynie czas, w którym kasy muszą być zmieniane. Sytuacja jest trudna w związku ze stanem epidemii i w najbliższych miesiącach trudno liczyć na poprawę kondycji finansowej małych podmiotów, a w tym kancelarii adwokackich i radcowskich. Jestem za tym, by o ile te rozwiązania są konieczne do wprowadzenia, wprowadzać je od początku roku podatkowego - czyli jeszcze z dodatkowym przesunięciem o pół roku - dodaje mecenas. 

Sprawdź w LEX: Czy osoba, która wcześniej korzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej, może z niej skorzystać ponownie i w jakiej kwocie? >

Dodaje, że przedstawiciele NRA będą na ten temat rozmawiać z Krajową Rada Radców Prawnych. - Wszelkie działania w tym zakresie, ewentualne postulaty do ministra finansów, powinny być spójne. Razem jesteśmy w stanie więcej osiągnąć niż oddzielnie - dodaje adwokat.

 

A może kryterium - roczny przychód? 

Z kolei Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP uważa, że wprowadzenie kas fiskalnych online to dobry moment, aby powrócić do pytania o zasadność objęcia radców prawnych tym obowiązkiem w obecnej formule. Przypomina, że przed 2015 roku radcy prawni również byli zobowiązani do posiadania kas fiskalnych, ale pod warunkiem uzyskania określonego rocznego przychodu z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych. 

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

- Było to rozwiązanie optymalne dla wielu kancelarii obsługujących przedsiębiorców, które incydentalnie notują przychody uzyskiwane od klientów indywidualnych. Aktualnie udzielenie jednej porady prawnej czy odpłatne wykonanie innej prostej czynności rodzi obowiązek ewidencjonowania jej paragonem fiskalnym, a w konsekwencji zakupu kasy online - dodaje. I ma nadzieję, że możliwość przedstawienia Ministerstwu Finansów takie poglądu i rzetelna analiza radcowskich argumentów pozwoliłaby na powrót do stanu prawnego sprzed 2015 roku. Dodaje, że takie zwolnienie miałoby znaczenie dla radców prawnych, którzy – o ile nie kierują swojej oferty do klientów indywidualnych – bez ograniczania zakresu swojej praktyki mogliby zmniejszyć koszty prowadzonej działalności bez szkody dla Skarbu Państwa.

Samorządy chcą pomóc prawnikom

Oba samorządy zapewniają także, że swoich członków będą w tym zakresie wspierać. - Zarówno na poziomie krajowym, jak i zapewne okręgowym będziemy przypominać o zbliżającym się terminie zmiany typu kas, najpewniej podejmiemy też dyskusję z podmiotami sprzedającymi kasy fiskalne na temat przygotowania specjalnej oferty dla radców prawnych - mówi mecenas Chróścik. 

I przypomina inicjatywy z 2015 roku, kiedy zorganizowano dla radców dzień kasy fiskalnej, w trakcie którego prezentowane były, zarówno informacje o tym obowiązku, jak również przedstawiane oferty poszczególnych dostawców kas.  - Ta inicjatywa cieszyła się dużą popularnością wśród naszych koleżanek i kolegów. Wielu z nas kupiło wówczas kasę, zamówiło usługę jej programowania oraz uzyskało informację na temat sposobu otrzymania refundacji jej zakupu. W aktualnej sytuacji epidemicznej powtórka takiej inicjatywy mogłaby nastąpić w formule online - dodaje.