Zbliżający się koniec roku to jednocześnie termin kolejnego etapu wdrażania kas rejestrujących online. 1 stycznia 2021 roku urządzenia nowego typu musi mieć branża gastronomiczna, sprzedawcy usług krótkotrwałego zakwaterowania i handlujący węglem. Resort finansów przypomina, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi na zakup kas online w ramach wymiany kas starego typu. Z wydanych objaśnień wynika, że ulga przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

Ulga za zakup kasy online to za mało

Z prawa do odliczenia mogą zatem skorzystać np. przedsiębiorcy, którzy prowadzą już ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Co istotne, ulga przysługuje również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach. Warunkiem skorzystania z niej będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę. Podstawą do uzyskania ulgi jest bowiem dowód zapłaty całej należności za jej zakup. Odliczenie nie przysługuje natomiast w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez czynnych podatników VAT >

Eksperci zwracają jednak uwagę, że lepszą formą pomocy, byłoby odroczenie obowiązku wymiany kasy o kilka miesięcy. - Oczywistym jest, że zakup nowej kasy fiskalnej daje prawo do ulgi. To jednak standardowa procedura, a nie realna pomoc – zwraca uwagę Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax. Ekspertka dziwi się jednak, że w środku epidemii, w czasie restrykcji gospodarczych, gdzie bary i restauracja w większości są zamknięte, kasy musi wymieniać akurat branża gastronomiczna.

Zobacz procedurę w LEX: Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej >

- Wystarczyłoby, aby resort finansów wydał rozporządzenie i odroczył o kilka miesięcy ten obowiązek – najlepiej do końca epidemii, a przynajmniej do czasu odwołania restrykcji – wskazuje Izabela Rutkowska.

Zobacz również: Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK >>
 

Nowy JPK_VAT w styczniu dla rozliczających VAT kwartalnie

Przełom grudnia i stycznia to także czas, gdy podatnicy rozliczający VAT kwartalnie, będą musieli zmierzyć się z nową formą raportowania. Za ostatni kwartał 2020 r., w terminie do 25 stycznia 2021 r., będą oni zobowiązani do złożenia nowego JPK_VAT połączonego z deklaracją podatkową dla potrzeb VAT. W listopadzie w ten sposób VAT raportowali podatnicy, rozliczający się miesięcznie. Okazało, że największym problemem były kody GTU (grupy towarowo-usługowe), które trzeba stosować. Do części transakcji trzeba zastosować kilka kodów, do niektórych – żadnego. O pomyłkę nie jest trudno. Błąd ma kosztować 500 złotych.

Czytaj w LEX: GTU w nowym JPK_VAT >

- Najbardziej problematyczne okazało się stosowanie zaledwie 13 kodów GTU (grupy towarowo-usługowe) dla oznaczania dostaw wybranych towarów i usług. Pod kątem analizy zastosowania konkretnego kodu należy posiłkować się załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, Nomenklaturą Scaloną, Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, ustawą Prawo budowlane czy ustawą Prawo farmaceutyczne – wskazuje Sylwia Loręcka, główny księgowy w kancelarii Rusek Sp. z o.o.

Czytaj w LEX: JPK_VAT z deklaracją - wypełnianie i wysyłanie >

 

Pierwsze interpretacje w sprawie kodów już są

Fakt, że to właśnie z kodami GTU podatnicy mają najwięcej problemów potwierdzają chociażby składane wnioski o wydanie interpretacji podatkowych. Skarbówka udziela już pierwszych odpowiedzi – m.in. w zakresie leków i produktów farmaceutycznych i stosowania kodu GTU 07. Tego właśnie dotyczyła interpretacja nr 0111-KDIB3-1.4012.904.2020.1.WN.

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenie GTU 07 w nowym JPK_VAT >

- Interpretacja potwierdza, że oznaczanie faktur wymaganymi kodami w nastręcza podatnikom bardzo wiele trudności. W zasadzie chyba nie ma kodu GTU, co do którego nie byłoby wątpliwości, czy należy dany kod stosować czy nie. To co w części przypadków nie miało znaczenia z punktu widzenia rozliczeń księgowo-podatkowych, nagle stało się dużym problemem, nad którego rozwiązaniem myślą doradcy podatkowi, księgowi, jak również pracownicy fiskusa (w tym wydający interpretacje). Oznacza to, że duża część zasobów ludzkich zajmuje się zagadnieniami, które z punktu widzenia rozliczeń podatkowych nie mają dużego znaczenia – zwraca uwagę Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK.

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU) >

 


Jego zdaniem, omawiana interpretacja jest bardzo dobrym przykładem, który pokazuje stopień skomplikowania oznaczania kodami poszczególnych faktur. - Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku tego konkretnego GTU przepisy podatkowe nie przewidują żadnego specyficznego reżimu podatkowego. Dla takich transakcji nie ma żadnych szczególnych uregulowań w żadnym z podatków. Okazuje się jednak, że w nawet w takich sytuacjach (brak skutków podatkowych) działy księgowe i podatkowe mogą mieć nałożone dodatkowe obowiązki (weryfikacja faktur z określonym wykazem leków), a także niełatwe problemy do rozwiązania – podkreśla Grzegorz Symotiuk.

Na szczęście ta konkretna interpretacja jest korzystna dla podatników. Wynika z niej bowiem, że nie będzie trzeba oznaczać kodami wszystkich faktur dotyczących leków zawartych w wykazie, lecz tylko, które dotyczą obrotu międzynarodowego. Wydaje się zatem, że znaczna część faktur nie będzie musiała być oznaczana kodem GTU.

 

 

Duże ryzyko kary za błąd w JPK

Warto przypomnieć, że każdy błąd w nowym JPK_VAT jest zagrożony sankcją grzywny 500 zł. Agnieszka Górecka, główna księgowa w PGA Accounting, zwraca uwagę, że w przypadku pojawienia się błędu w oznaczeniu kodu GTU w strukturze JPK_VAT należy liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny. Nie nastąpi to jednak od razu.

Podatnik ma możliwość złożenia korekty w terminie 14 dni licząc od dnia:

  • wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
  • dokonania zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji lub
  • otrzymania wezwania z urzędu skarbowego do skorygowania pliku JPK_VAT (w takiej sytuacji podatnik zgodnie z art. 109 ust. 3f ustawy o VAT ma 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania na przesłanie korekty błędów lub złożenie wyjaśnień).

Dopiero brak złożenia korekty lub wyjaśnień, czy też niezłożenie ich w terminie spowoduje nałożenie na podatnika kary grzywny w kwocie 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji transakcji pliku JPK_V7.
Warto podkreślić, że na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, iż kary będą nakładane wyłącznie w przypadku kardynalnych i świadomych błędów, wynikających z niedbalstwa w wypełnianiu JPK_V7.

Zobacz procedury w LEX:

Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU) >

Oznaczenia dowodów zakupu w nowym JPK_VAT (GTU) >

Sprawdź również najnowszą wersję Matrycy stawek VAT. Zawiera ona także informację, który kod przyporządkować do danej transakcji. >>