Wydana kilka dni temu interpretacja podatkowa nr 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH dotyczyła skutków podatkowych po kradzieży towarów handlowych. Po ich nabyciu firma odliczyła VAT. Jej wątpliwości dotyczyły jednak kwestii, czy rozliczenia VAT trzeba będzie skorygować po kradzieży towarów, której dokonał pracownik. Wnioskodawca podkreślał, że towary były przez niego nabywane z zamiarem wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ważny wyrok TSUE

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, w którym Trybunał stwierdził (odwołując się do zasady neutralności podatku VAT), że w sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia podatku VAT zostaje zachowane.

 


Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku gdy zakup danego towaru przez podatnika był dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do czynności podlegających opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, czy jak to ujął Trybunał – „z powodów pozostających poza kontrolą podatnika”, jego prawo do odliczenia w związku z nabyciem tego towaru zostaje zachowane.

Zobacz również:
Planowane zmiany w VAT wymagają jeszcze poprawek >>

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek >>
 

Kradzież towarów nie blokuje prawa do odliczenia VAT

Zdaniem skarbówki, w omawianej sprawie mieliśmy do czynienia z niedoborami spowodowanymi kradzieżą dokonaną przez osobę zatrudnioną na stacji paliw na podstawie umowy agencyjnej. Wobec tego, niedobory te należy uznać za niezawinione przez firmę. Wobec powyższego, w sytuacji utraty towaru z przyczyn od niej niezależnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem utraconych towarów zostaje zachowane. Nie ma zatem konieczności dokonywania korekt odliczonego podatku.