Zgodnie z decyzją ministra finansów, stawką 0 proc. objęte są darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych (np. szkół i przedszkoli) przekazywanych im bezpośrednio lub poprzez: organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, organy prowadzące szkoły i placówki (np. jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne), ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych.

Pakiet wolnościowy na uczelniach - arbitrem będzie ministerialna komisja>>

Jak podkreślił resort finansów, to kolejne działania, które mają ułatwić funkcjonowanie szkół, uczelni wyższych i innych placówek szkolnych w okresie pandemii. W nowym rozporządzeniu przewidziano szerszy niż poprzednio zakres instytucji pośredniczących w przekazaniu sprzętu - informuje resort finansów w komunikacie. Warunkiem zastosowania 0 proc. stawki VAT jest udokumentowanie przekazania sprzętu umowami darowizny, z których wynikać będzie, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie.