Krzysztof Koślicki: Kto może skorzystać ze zwolnienia z PIT dla młodych?

Monika Brzostowska: Z PIT dla młodych mogą skorzystać wszystkie osoby do osiągnięcia 26 roku życia. Ważne jest jednak źródło przychodów, z jakiego pochodzi wynagrodzenie. Ulga dla młodych nie przysługuje przede wszystkim przy działalności gospodarczej. Jeżeli osoba poniżej 26 roku życia otworzy działalność gospodarczą lub będzie wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej, niestety z ulgi nie skorzysta. Wynika to pewnie z obawy MF, że ulga, która obejmowałaby to źródło przychodów, prowadziłaby do swego rodzaju firmanctwa, co oczywiście jest karane. Ze zwolnienia mogą skorzystać młodzi, którzy uzyskują przychody m.in.  z umów o pracę,  zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej czy stażu uczniowskiego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Ważne jest, że zasiłki otrzymywane przez młodych, np. zasiłek macierzyński nie może korzystać ze zwolnienia. Ustawodawca zakwalifikował zasiłki do innego źródła przychodów, niż to podlegające zwolnieniu.

Zobacz również:
W rocznym PIT można odliczyć wydatki na internet >>
Internetowi blogerzy i blogerki muszą rozliczyć podatek >>

 

Za jaki okres przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie przysługuje do ukończenia 26 roku życia.

 


Czy jeśli przez cały rok korzysta się ze zwolnienia, czy trzeba potem składać roczny PIT?

Tak, dochody zwolnione ujęte są w odpowiedniej rubryce zeznania rocznego, zatem podatnik powinien taki pit rozliczyć. Zauważyć należy, że MF udostępnia na stronie podatki.gov.pl wstępnie rozliczone pity, można takie zeznanie zaakceptować lub odrzucić.

Zobacz więcej: Ministerstwo Finansów rusza z akcją Twój e-PIT 2020 >>

Co w sytuacji, gdy podatnik kończy wiek uprawniający do zwolnienia np. 15 września? Jak dalej się rozlicza? Jakie obowiązki ma płatnik?

Wszystko zależy, kiedy zasadniczo otrzyma wynagrodzenie. Przychód powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Zatem jeżeli młody kończy 26 lat 15 września, a wynagrodzenie zostanie wypłacone przed tym dniem, dalej jest zwolnione z podatku, bowiem nieważny jest okres, za jaki jest wypłacane. Zwolnieniem objęte są przychody, które podatnik otrzyma do dnia 26 urodzin (włącznie). Płatnik po ukończeniu 26 roku życia, obowiązany jest pobierać podatek dochodowy od przychodów osiągniętych po 26 roku życia.

Monika Brzostowska, doradca podatkowy w kancelarii KiB