Wydatki na internet można odliczyć w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Oznacza to, że podatnik, który nie korzystał wcześniej z ulgi, może odliczyć wydatki na internet w dowolnym roku podatkowym. Natomiast osoba, który skorzystała z ulgi po raz pierwszy ma prawo odliczyć wydatki na internet za dany rok oraz za rok następny.

Ile można odliczyć w ramach ulgi na internet?

Maksymalna kwota, o jaką podatnik może pomniejszyć swój dochód lub przychód w przypadku PIT-28 to 760 złotych rocznie. Jeśli poniesione koszty są niższe niż limit, dochód lub przychód pomniejsza się o kwotę faktycznych wydatków. W przypadku gdy podatnik poniósł koszty przewyższające limit, może odliczyć 760 zł rocznie.

Rozliczający się wspólnie małżonkowie mogą odliczyć 1520 złotych – każdemu z nich przysługuje bowiem prawo do własnego limitu.

Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia?

Niezbędna jest faktura wystawiona na podatnika, którego dane figurują w umowie zawartej z dostawcą internetu.

UWAGA: Jeśli kwota na fakturze obejmuje również inne pozycje, np. wydatki na montaż czy modernizację urządzeń, na potrzeby ulgi uwzględnić należy jedynie sumę za usługę dostarczenia Internetu.

Jak odliczyć ulgę?

Ulgę na internet odlicza się od:

  • dochodu – w przypadku podatnika, który rozlicza się według skali podatkowej na formularzach PIT-36 i PIT-37
  • przychodu – w przypadku podatnika, który jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i rozlicza się na formularzu PIT-28

UWAGA: Odliczenie jest możliwe, jeśli opłaty za internet nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Michalina Faryś, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Zobacz również:
Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT - cały czas możliwe >>

Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej coraz bardziej niepewne >>