Ulga dla krwiodawców wynika z przepisów ustawy o PIT. Ustawodawca przewidział dla krwiodawców możliwość skorzystania z atrakcyjnej ulgi podatkowej.  Na gruncie ustawy o PIT, nieodpłatne przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna, tym samym podatnik – krwiodawca może odliczyć wartość darowizny, nie więcej jednak 6 proc. dochodu. Co istotne, darowizna musi być dokonana przez honorowego dawcę, czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

Przedmiot oraz wartość darowizny

Jak tłumaczy Piotr Krawczak, radca prawny, associate w kancelarii LTCA, wartość darowizny stanowi iloczyn kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników. Co ważne, ustawa mówi nie tylko o krwi, ale także o jej składnikach, do których bez wątpienia należy zaliczyć również osocze. Taką kwalifikację osocza dodatkowo potwierdzają komunikaty rządowe i informacje na stronach publicznych.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników. Aby obliczyć wysokość ulgi, trzeba pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Obecnie wynosi on 130 zł.

 

Jak tłumaczy nasz rozmówca, kwota ta będzie miała również zastosowanie do osocza ozdrowieńców.

 

Sposób rozliczenia ulgi na krew

- Ulga na krew stanowi darowiznę, przy składaniu zeznania rocznego wystąpi zatem potrzeba złożenia załącznika PIT/O w którym trzeba wskazać informacje dotyczące tej darowizny (kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego). Właściwe rubryki do rozliczenia ulgi znajdują się również w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 – wskazuje Piotr Krawczak.

Z preferencji nie skorzystają niestety osoby rozliczające się podatkiem liniowym lub na zasadach karty podatkowej.

Co ważne, z informacji Krwiodawcy.org wynika, że mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Maksymalnie mężczyzna może zatem odliczyć 3601 zł a kobieta 3484 zł.

Honorowemu dawcy krwi przysługuje posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal. Jest to osiem czekolad, jeden wafelek i jeden sok. Ma on też prawo do zwolnienia z pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przysługuje mu także zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:

  • to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
  • pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
  • pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień, w którym oddał krew lub na kilka godzin, jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji.


Dawcy, który oddał honorowo co najmniej pięć litrów krwi (kobieta), sześć litrów krwi (mężczyzna) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Jednym z przywilejów, jaki mogą mieć zasłużeni krwiodawcy jest możliwość poruszania się bezpłatnie lub z określoną ulgą (50 proc. czy 75 proc.) komunikacją miejską.

Inne darowizny do odliczenia w PIT

Warto pamiętać, że poza ulgą z tytułu krwiodawstwa, ustawodawca zachęca także do darowizn na rzecz szpitali i innych instytucji walczących z pandemią, takich jak DPS-y czy laboratoria.

Na mocy ustawy zmieniającej z 28 listopada 2020 r., termin na dokonanie darowizny którą będzie można odliczyć od dochodu w podwójnej wysokości, został wydłużony do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku dokonania darowizny do 31 marca 2021 r. odliczyć będzie można 150 proc. proc. wartości darowizny, a po tym terminie do dnia odwołania stanu epidemii COVID-19, podatnicy będą uprawnieni do odliczenia pełnej wartości darowizny.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny – możliwość odliczenia darowizny na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa >

0-proc. VAT dla darowizn na rzecz walki z COVID

Przypomnieć też należy, że obecnie do odwołania, na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,  dla darowizn towarów określonych w rozporządzeniu, pomagających w walce z epidemią, obowiązuje preferencyjna stawka VAT w wysokości 0 proc.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa >

Zobacz więcej:
Darowizny środków biobójczych i dezynfekujących z 0-proc. VAT >>

Zachęty podatkowe mają przekonać do walki z koronawirusem >>