Czy z tytułu zakupu psa należy opłacić PCC?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c. - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu PCC. Pies w rozumieniu przepisów prawa cywilnego stanowi rzecz. W związku z tym faktem, umowa sprzedaży psa, co do zasady podlega opodatkowaniu PCC.

PCC od zakupu psa

Powyższe nie oznacza, że nabywca psa w każdym przypadku zobowiązany będzie do zapłaty psa i złożenia w tym zakresie deklaracji podatkowej. Otóż bowiem w myśl art. 9 ust. 6 u.p.c.c., zwalnia się od PCC sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Jeżeli zatem cena psa nie przekroczy 1000 zł, nabywca skorzysta ze zwolnienia od PCC.

Zobacz również: Od stycznia 2021 roku część pracujących zagranicą zapłaci wyższy podatek >>

Zakup psa z PCC albo VAT

Ponadto, w myśl art. 2 pkt 4 u.p.c.c. – z pewnymi wyjątkami – nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  • w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  • jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

Zapłata PCC zatem nie będzie także wchodziła w grę, jeżeli czynność będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ewentualnie będzie zwolniona od tego podatku – na przykład w ramach zwolnienia podmiotowego od VAT przysługującego przedsiębiorcom ze względu na niewielką roczną wysokość obrotów (do 200.000 zł).